عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تقدیم طرح سؤال از وزیر نفت به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، مؤید حسینی صدر صراح سؤال از وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح سؤال از وزیر نفت روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: این طرح در حال حاضر در مجلس کلید خورده و طرح، تقدیم هیئت رئیسه مجلس نیز شده است.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر، قیمت خوراک پتروشیمی ها تغییری نکرده و در اغلب موارد نیز قیمت واقعی خوراک از آن ها دریافت نمی شود که این ها مهم ترین محورهای طرح سؤال از زنگنه است.

عضو کمیسیون صناایع و معادن مجلس با بیان اینکه دریافت نکردن هزینه قانونی خوراک گاز از پتروشیمی ها مهم ترین علل طرح سؤال از وزیر نفت است، تأکید کرد: در حال حاضر قیمت واقعی گاز از پتروشیمی ها دریافت نمی شود که ما در این سؤال خواهان بررسی هستیم.

حسینی صدر خاطر نشان کرد: اگر قیمت واقعی گاز از پتروشیمی ها دریافت شود، مبلغی حدود ۲ یا ۳ هزار میلیارد تومان برای کشور و وزارت نفت زمینه سرمایه گذاری را فراهم می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات