مرغ مغز ران بدون پوست کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

به گزارش افکارنیوز ، مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی کیلویی ۶ هزار و ۸۰۰ تومان و مغز ران با پوست کیلویی ۹ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می رسد.

گوشت و آلایش خوراکی مرغ

نام محصول

قیمت (تومان)

مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای

۶,۳۵۰

مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی

۶,۴۷۰

مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده

۷,۳۶۰

ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق

۷,۳۰۰

ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق

۸,۶۰۰

مغز ران با پوست

۹,۸۰۰

مغز ران بدون پوست

۱۰,۵۰۰

ساق مرغ با پوست و بدون سرساق

۹,۸۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سرساق

۱۰,۸۰۰

سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال

۸,۹۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال

۹,۸۰۰

ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال

۸,۰۵۰

ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال

۹,۲۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۶,۵۰۰

بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال

۶,۵۰۰

بازوی کبابی

۷,۵۰۰

بازوی کبابی زعفرانی

۷,۵۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۶,۸۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی

۶,۸۰۰

مرغ خرد شده ۴ تا ۸ تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و بال

۷,۳۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات