معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با اشاره به اینکه هر گونه تصمیم جدید در حوزه خودرو تغییری در قیمت محصولات تا پایان سال نخواهد گذاشت و گفت: فرمول جدید قیمت گذاری خودرو به شرط تصویب در شورای رقابت، از سال ۹۳ اجرا می شود.

به گزارش افکارنیوز ، محسن صالحی نیا درباره سرانجام تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو که چند ماهی است در دستور کار شورای رقابت قرار دارد، اظهار داشت: با تغییر رئیس این شورا، خللی در بررسی اطلاعات خودروسازان برای تجدیدنظر در دستور العمل قیمت گذاری خودرو به وجود نخواهد آمد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که با در نظر گرفتن تعهد خودروسازان برای عدم تغییر قیمت محصولات خود تا پایان سال، در صورت تجدیدنظر در دستور العمل قیمت گذاری خودرو تکلیف قیمت ها چه خواهد شد، افزود: خودروسازان تعهد داده اند تا پایان سال جاری هیچ گونه تغییر قیمتی را در محصولات خود ایجاد ننمایند، حال اگر در طی این مدت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تجدیدنظر شود، خودروسازان موظف به رعایت فرمول سابق تا پایان سال خواهند بود.

وی گفت: بنده تأکید می کنم هر گونه تصمیم جدید در حوزه خودرو تغییری در قیمت محصولات تا پایان سال نخواهد گذاشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات