سخنگوی دولت با بیان اینکه هر اقدامی که در دولت انجام می شود باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد، گفت: بنابراین لازم است در مسئله دورکاری که از همان زمان آغاز به کار با تردیدهایی مواجه بود، مطالعات مجددی انجام دهیم و بازخوردها را رصد کنیم که آیا این اقدام بهینه بوده است یا خیر.

به گزارش افکارنیوز ، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه هر اقدامی که در دولت انجام می شود باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد، اظهار داشت: اساسا از تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نظارت و کنترل اقدامات انجام شده و رصد بازخوردهای آن است.

وی افزود: بنابراین طبیعی است که در مسئله دورکاری که از همان زمان آغاز به کار با تردیدهایی مواجه بود، یک دور تامل کنیم.

نوبخت تصریح کرد: برای رشد ۸ درصدی اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه به عنوان یک هدف مطرح شده است ۵.۵ واحد درصدش از محل سرمایه گذاری جدید و ۲.۵ واحد درصد این رشد از محل افزایش بهره وری حاصل می شود.

وی تصریح کرد: بهره وری یعنی بهره وری از نیروی انسانی و بهره وری از عوامل دیگر غیر از عوامل کار تا اینها دست به دست هم دهند و بتوانند این ۲.۵ واحد را تولید کنند.

سخنگوی دولت افزود: بنابراین ما باید بررسی و مطالعات مجددی انجام دهیم و بازخوردها را رصد کنیم که آیا این اقدامی (دورکاری و سایر اقدامات) که در گذشته انجام شده بهینه بوده است یا خیر.

وی ادامه داد: در صورت بهینه بودن این اقدامات را ادامه دهیم و اگر نادرست بود اصلاحش می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات