قیمت دلار دوباره به بالای ۳هزار تومان بازگشت:

درحالی دوباره دلار به بالای سه هزار تومان رسیده است که پیش از این با حصول توافق در مذاکرات ژنو، امیدها برای کاهش نرخ این اسکناس تاثیرگذار در اقتصاد ایران قوت گرفته بود.

گروه اقتصادی: روز یکشنبه دلار بار دیگر بعد از مدت ها به قیمت ۳۰۳۰تومان نیز رسید. گرچه در پایان روز با کاهشی نه چندان به قیمت ۳۰۱۶تومان بازگشت اما همچنان در سطح بالاتر از ۳هزار تومان خود را تثبیت کرد.

به گزارش افکارنیوز ، بعد از انتخابات اخیر و تغییر د ولت رویکرد ها و تلقی ها د ر جامعه تغییر کرد. فضای بد بینانه گذشته جای خود را به انتظارات خوش بینانه د اد. این فضا کمک کرد از التهابات د ر بازار ارز کاسته شود و نرخ ارز د ر یک د امنه مشخصی به ثبات برسد. یکی از علل ثبات انتظارات شکل گرفته مبنی بر تغییر جهت روند های گذشته بود. اما حالا دوباره دلار به بالای سه هزار تومان بازگشته است. درحالی دوباره دلار به بالای سه هزار تومان رسیده است که پیش از این با حصول توافق در مذاکرات ژنو، امیدها برای کاهش نرخ این اسکناس تاثیرگذار در اقتصاد ایران قوت گرفته بود.

فاصله پیروزی د کتر روحانی د ر انتخابات ریاست جمهوری تا امروز را می توان به چهار دوره تقسیم کرد؛ د وره اول که پیروزی حسن روحانی در انتخابات، ریزش قیمت د لار از بهای سه هزار و ۵۵۰ تومان تا سه هزار و ۲۰۰ تومان را به همراه د اشت. د وره د وم که با سفر رئیس جمهور به ایالات متحد ه و کاهش قیمت د لار به د و هزار و ۹۰۰ تومان همراه بود. در این دوره موج کاهشی دلار بسیار قوی به نظر می رسید که ناگهان سیف احساس تکلیف و با سخنان خود این روند را متوقف کرد. این موضوع نیز نتیجه ای نداشت جز معکوس شدن روند کاهشی دلار. همزمان با اظهارات د کتر سیف، مقاومت بازار د ر برابر کاهش قیمت ها آغاز شد تا جایی که قیمت همان طور که او گفته بود د ر محد ود ه سه هزار تومان تثبیت شد. موج سوم ریزش قیمت ها به هفته چهارم مهر ماه باز میگردد؛ زمانی که دلار بار دیگر به پایین تر از سه هزار تومان رسید و ثابت کرد بیش از آنکه تابع اظهارنظر اشخاص باشد، مطیع بازار آزاد است.

دوره چهارم همان موج کاهشی همزمان با خبر موفقیت تیم دیپلماسی کشور در جریان مذاکرات ژنو است. مذاکرات ژنو امید ی را ایجاد کرد که تحریم ها افزایش نخواهد یافت و د ر چند صنعت به خصوص پتروشیمی خود رو، حمل و نقل و ارتباطات و بیمه تحریم ها لغو خواهد شد. از طرفی د لار بلوکه شد ه ایران نیز آزاد می شود. اما علیرغم سیگنال های بسیار قوی برای لغو تحریم ها و آزادی دارایی های بلوکه شده ایران این موج دوام چندانی نداشت. و سرانجام قیمت دلار به بالاتر از ۳هزار تومان رسید.

طی ۳۰ هفته گذشته دامنه تغییر قیمت دلار در بین ۲۹۲۰ و ۳۳۰۰ تومان بوده است که حد وسط این بازه قیمتی ۳۱۱۰ تومان تعیین شده است. مادامی که قیمت دلار کمتر از این رقم باشد، فشار در جهت کاهش نرخ دلار است اما کافیست تا دلار یک روز قیمت خود را در بالای ۳۱۱۰ تومان تثبیت کند، آنگاه باید در انتظار آغاز روند افزایش نرخ ارز باشیم.


از سوی دیگر انتظارات شکل گرفته در بازار بعد از توافقات ژنو بیشتر به سمت کاهش نرخ دلار است اما اگر عاملی در بازار ارز باعث تحریک قیمت دلار به سمت بالا باشد و اصطلاحاً شوک قیمتی به بازار ارز وارد کند، می تواند قیمت دلار در بازار را تا ۳۳۰۰ تومان افزایش دهد. تحلیل روند افزایش قیمت دلار نشان می دهد تغییر قیمت دلار تا ۳۱۷۵ تومان طبیعی به نظر می رسد و تابع نوسانات روزانه بازار است، اما اگر بازار ارز به هنگام افزایش از این عدد عبور کند، تقاضایی برای دلار به وجود می آید که این تقاضا بر قیمت دلار تاثیر فزاینده گذاشته و قیمت آن را تا ۳۳۰۰ تومان افزایش می دهد.


اکثر کسانی که در حال حاضر دلار در دست دارند و به خرید و فروش ارز روی آورده اند، با ادامه این روند دو راهکار اتخاذ می کنند، اول اینکه یا در این وضعیت باقی مانده و از فروش خودداری می کنند که با این کار نه سودی به دست می آورند و نه ضرری می کنند، یا اقدام به فروش می کنند که با توجه به قیمت پایین دلار در هفته های اخیر احتمالاً ضرر می کنند، همچنین تمایلات صعودی خریداران ارز در حال حاضر به حداقل خود رسیده و هیچ واکنشی از بازار مبنی بر افزایش قیمت در بازار ارز وجود ندارد. این افزایش عرضه بازار و همچنین تمایلات نزولی در حال حاضر باعث می شود قیمت بازار ارز روند کاهشی را پیش رو داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات