سخنگوی شرکت ملی گاز از وصل شدن گاز جایگاه های CNG تهران که از صبح امروز گاز آنها قطع شده بود، خبر داد و گفت: برای عدم تکرار این موضوع لازم است که مردم در بخش خانگی ما را یاری کنند و مقداری از مصرف گاز کاسته شود.

به گزارش افکارنیوز ، مجید بوجارزاده گفت: با افزایش مصرف گاز و رسیدن رقم مصرف به ۱۱۰ میلیون متر مکعب برای این که نوسان در بخش گاز ایجاد نشود، گاز نیمی از جایگاه های CNG قطع شد اما تا این لحظه گاز همه جایگاه ها وصل شده است.

وی افزود: از صبح امروز مجبور شدیم برای مدیریت شبکه گاز با توجه به اولویت بخش خانگی، گاز تعدادی از جایگاه ها را در منطقه برای این که مشکلی برای شهروندان پیش نیاید قطع کنیم.

سخنگوی شرکت ملی گاز در مورد احتمال تکرار محدود کردن گاز رسانی به جایگاه های CNG گفت: اگر مردم در کاهش مصرف گاز به ما کمک نکنند با توجه به تامین گاز بخش خانگی به عنوان اولویت، در صورت افت فشار ممکن است دوباره گاز جایگاه ها قطع شود.

بوجارزاده با اشاره به لزوم یاری مردم در کاهش مصرف گاز گفت: مردم می توانند یک درجه شعله بخاری را کم کنند و یک درجه دمای محیط را کاهش دهند، با این کار ۲۰ میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند بخاری اتاق هایی که از آنها استفاده نمی کنند را خاموش کنند یا مدیران ساختمان می توانند دمای سیستم های گرمایی را روی ۵۰ تا ۶۰ درجه به جای ۹۰ درجه تنظیم کنند. این کار در کاهش مصرف گاز بسیار تاثیرگذار است و می تواند به اندازه تولید یک پالایشگاه پارس جنوبی یعنی ۵۰ میلیون متر مکعب گاز یاری دهنده باشد.

افزایش مصرف بنزین با قطع گاز جایگاه ها

سخنگوی شرکت ملی گاز در مورد افزایش مصرف بنزین با قطع گاز جایگاه های CNG گفت: بالطبع وقتی گاز جایگاه ها قطع می شود، مصرف بنزین نیز افزایش پیدا می کند.

بوجارزاده در مورد مذاکرات شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش برای تامین انرژی گفت: مسلما قطع گاز جایگاه ها با هماهنگی دو شرکت صورت می گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نفت وظیفه تامین انرژی را بر عهده دارد و هر جا مصرف گاز افزایش پیدا می کند، شرکت ملی پخش سوخت مایع را تامین خواهد کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات