پس از موافقت بانک مرکزی با افزایش تسهیلات خرید مسکن، بسته پیشنهادی برای افزایش تسهیلات خرید مسکن روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

به گزارش افکارنیوز ، در پی افزایش قیمت مسکن طی سالهای اخیر و عدم افزایش تسهیلات خرید مسکن، نقش تسهیلات ٢٠ میلیون تومانی بانک مسکن در پوشش هزینه های خرید کاهش یافت. در این راستا چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از برنامه بانک مسکن برای افزایش تسهیلات خرید مسکن به میزان پنج تا شش برابر سپرده های مردم خبر داده بود.

بررسی بسته سیاستی افزایش نقش تسهیلات در تامین مالی مسکن در بانک مرکزی

علی طیب نیا - وزیر امور افتصادی و دارایی - نیز طی روزهای اخیر درباره مسائل مطرح شده مبنی بر پوشش هزینه خرید مسکن تا سقف ۵۰ درصد گفت: جزییات طرح افزایش تسهیلات مورد تصمیم گیری قرار نگرفته اما جزو برنامه های بانک مرکزی و بانک مسکن است به گونه ای که نقش بانک مسکن در تامین مالی مسکن با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده گذاری افزایش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارای همچنین افزود: پیش از اجرای مسکن مهر نیز بانک مسکن عمده منابع لازم را از محل سپرده گذاری مردم تامین می کرد.

بر این اساس بنا به اعلام بانک مرکزی بانک مسکن اخیرا مجموعه پیشنهاداتی را در جهت افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن به بانک مرکزی ارایه داده که در کمیسیون اعتباری این بانک به تصویب رسیده است و در نوبت طرح در جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد.

این در حالی است که افزایش تسهیلات خرید به میزان ٣٠ و ٥٠ میلیون تومان نیز پیش تر مطرح شده بود و با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی باید دید که شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات خرید مسکن به چه میزان موافقت می کند؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات