در پی کاهش ٠. ٥ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذر ماه شاخص تورم در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از کاهش ٠. ٨ درصدی نسبت به آبان ماه برخوردار شده و تورم نقطه به نقطه در این گروه کالایی به ٣۴.۴ درصد رسیده است.

به گزارش افکارنیوز ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۸۱.۴ رسید که نسبت به آبان ماه که عدد شاخص ۱۸۰.۵ بود از ۰.۵ درصد افزایش برخوردار شد.

بر این اساس تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه در سال ۹۱ (تورم نقطه به نقطه) ۲۹.۶ درصد افزایش یافته است همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۹۲ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۱،۳۹.۳ درصد اعلام شده است.

*­­خوراکی ها و آشامیدنیها

بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذرماه نسبت به آبان ماه از کاهش ۰.۸ درصدی برخوردار شده است. اما تورم نقطه به نقطه در این گروه به ۳۴.۴ درصد رسیده است.

*دخانیات

بر این اساس در گروه دخانیات نیز این شاخص ۰.۹ درصد کاهش یافته است این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه ۲۱.۸ درصد اعلام شده است.

*پوشاک و کفش

شاخص بهای کالاها و خدمات در گروه پوشاک و کفش از افزایش یک درصدی نسبت به ماه گذشته برخوردار شده است، این شاخص در آذر ماه سال ۹۲ نسبت به ماه مشابه در سال ۹۱ (تورم نقطه به نقطه) ۳۹.۸ درصد افزایش یافته است.

*مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

در این گروه شاخص تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ نسبت به آبان ماه از افزایش ۱.۷ درصدی و نسبت به آذرماه سال گذشته از افزایش ۲۰.۷ برخوردار شده است.

* اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز در آذرماه نسبت به آبان ماه ۰.۲ درصد رشد کرده است. تورم نقطه به نقطه نیز در این گروه ۳۷.۲ درصد اعلام شده است.

*بهداشت و درمان

در این گروه این شاخص نسبت به آبان ماه ۱.۲ و نسبت به آذرماه سال گذشته، ۳۷.۱ درصد افزایش یافته است.

*حمل و نقل

این شاخص نسبت به آبان ماه ۰.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه ۲۷.۷ اعلام شده است.

*ارتباطات

در گروه ارتباطات این شاخص نسبت به آبان ماه ۰.۲ درصد و نسبت به آذرماه سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

*تفریح و امور فرهنگی

این شاخص در این گروه نسبت به آبان ماه از کاهش ۰.۶ درصدی برخوردار شده است. اما نسبت آذرماه سال گذشته ۲۴.۱ درصد افزایش یافته است.

*تحصیل

در مورد تحصیل این شاخص ۴.۸ درصد نسبت به آبان ماه سال جاری افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این گروه از رشد ۱۳.۷ درصدی برخوردار شده است.

*رستوران و هتل

نرخ شاخص در این گروه ۱.۲ درصد نسبت به آبان ماه رشد کرده است این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه ۳۳.۸ درصد اعلام شده است.

*کالاها و خدمات متفرقه

شاخص بهای کالاها و خدمات متفرقه در مناطق شهری ایران نسبت به آبان ماه سال جاری ۰.۷ و نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۹.۶ درصد افزایش یافته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات