مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه تخلفات مالی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مربوط به حدود ۱۸ سال پیش است، گفت: در حال بررسی تخلفات مالی در این پروژه هستیم.

به گزارش افکارنیوز ، محمود رسولی نژاددر خصوص گزارش دیوان محاسبات از تخلف مالی طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، اظهار داشت: تخلفات مالی که از سوی دیوان محاسبات اعلام شده، مربوط به حدود ۱۷ تا ۱۸ سال پیش است و به مجری ساخت کنونی فرودگاه ارتباطی ندارد.

وی با بیان اینکه ما هم در حال بررسی تخلفات مالی و شرایط اجرای پروژه در آن زمان هستیم، گفت: باید پیمانکار و مجری طرحی که در آن سال ها در فرودگاه حضور داشت پاسخگوی تخلفات مالی باشد اما شرکت فرودگاه ها هم در حال بررسی موضوع است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور تصریح کرد: هنوز فردی که در آن زمان مسئول اجرای پروژه بوده را ندیده ایم اما به طور حتم از سوی دولت این موضوع پیگیری خواهد شد.

 از سوی دیوان محاسبات کشور طرح احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان یک گزارش مورد رسیدگی قرار گرفت که تخلفات احصاء شده و ارسال شده به دادسرای دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است:

۱- تطویل مدت قرارداد کارهای تاسیساتی اعم از برقی و مکانیکی به شماره ۵۱/۹۸۵۵ مورخ ۷۶.۱۲.۹، از ۱۲ ماه به بیش از ۸ سال و افزایش ۷۹ درصدی رقم قرارداد مزبور برخلاف مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ میلیون ریال

۲- خرید یک دستگاه فینیشر بتن در سال ۱۳۷۰ و بلااستفاده ماندن آن طی ۲۲ سال و در نتیجه از بین رفتن کامل دستگاه از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور تصمیم نادرست به مبلغ ۱۷۵۰۵۰۰ مارک آلمان

۳- تطویل مدت قرارداد و در نتیجه از بین رفتن لوله های سوخت و همچنین تحمیل خسارات سنگین در پروژه سوخت رسانی به فرودگاه به میزان ۱۷۵۷۳۲میلیون ریال که توام با نقض بند ۷- الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بوده است.

۴- محاسبه و پرداخت بابت احجام غیرواقعی در احداث پروژه باند جنوبی فرودگاه به میزان ۴۹۰۳۴۲ میلیون ریال که نقض مفاد شرایط عمومی پیمان و مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و مالا برخلاف ماده ۵۲ قانون یاده شده بوده است.

۵- نواقص برج مراقبت: عدم جانمایی مناسب، انعکاس نور به داخل کابین در شب، عدم تهویه نامناسب هوا در داخل کابین، عدم پیش بینی درب خروج اضطراری برای کابین، عدم پیش بینی اولیه بالابر برای انتقال افراد به داخل کابین و عدم طراحی مناسب در سقف کابین از مصادیق تصمیم نادرست موضوع بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۳۳۴۷ میلیون ریال می باشد.

۶- خرید و نصب ۱۵۶ دستگاه پایه تلسکوپی ۲۰ کیلوولت و بلااستفاده رها نمودن آنها که از مصادیق اضرار و اتلاف بیت المال موضوع بند (ه۸) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۱۴۷۵ میلیون ریال می باشد.

۷- خرید و عدم استفاده از یک دستگاه تاور کرین و فرسوده شدن و از بین رفتن آن طی سالیان متمادی در فضای روباز انبار که از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور (تصمیم نادرست) به مبلغ ۲۲۸۵۱۵۷ فرانک فرانسه می باشد.

۸- خرید اقلام مازاد بر نیاز و غیرضرور طرح و بلااستفاده ماندن و از بین رفتن این اقلام در انبار فرودگاه از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۳۰۴۹۱ میلیون ریال می باشد.

۹- وضعیت نامناسب سطوح پروازی به علت زیرسازی و رویه نامناسب باند فرودگاه و همچنین عدم زهکشی باند فرودگاه برای جمع آوری آبهای سطحی که از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور (تصمیم نادرست) می باشد.

۱۰- پرداخت بابت ۳ فقره از قراردادها بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان به مبلغ ۲۱۲۸۷ میلیون ریال
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات