۵۰ درصدی شدن شاخص فلاکت را اما وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرده است

به گزارش افکارنیوز ، هنوز از یادها نرفته است، وقتی محسن رضایی در مناظرات سال ۸۸ از شاخص فلاکت نام برد حتی محمود احمدی نژاد نیز اطلاعات دقیقی درمورد ان نداشت.

کارشناسان اقتصادی اما می گویند این شاخص مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. شاخصی که در سال ۸۴ که محمود احمدی نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت ۲۱/۹ درصد بود که با افزایش ۲۸/۶ درصدی هم اکنون به ۵۰/۵درصد رسیده است.

۵۰ درصدی شدن شاخص فلاکت را اما وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرده است. علی طیب نیا در این خصوص گفته: در علم اقتصاد این شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک جامعه به دست می آورند که متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از ۵۰ درصد است این درحالی است که در عرصه بین المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین ۱۱ تا ۱۵ درصد است که این نشان دهنده وضعیت پیچیده ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می برد.

وی همچنین تاکید کرده: در ارزیابی ها مشخص شد اقتصاد ایران در اتفاقی بسیار نادر همزمان از یک رکود و تورم بی سابقه رنج می برد. طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران منفی ۵.۸ درصد بود. این شاخص با توجه به تولید ملی مشخص می شود و نشان دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول یک سال در اقتصاد کشور است.

به این ترتیب به نظر میر سد بیکاری و تورم در طی ۸ سال گذشته برخلاف امارهای امیدوارکننده بیداد می کند.

اما تعریف درست شاخص فلاکت چیست و چطور می توان آن را محاسبه کرد؟

شاخص فلاکت در واقع از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می شود.

روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول در دولت دهم اعلام نشده است.

همچنین جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم، قبلا به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه می شد اما در اواخر حیات دولت دهم این وظیفه نیز به مرکز آمار محول شده است.

البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روز ها تغییر کرده است. در حال حاضر درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، چارچوب محاسبه شاخص فلاکت را تشکیل می دهد. اما به دلیل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت ناگزیر همان رابطه قدیمی همچنان در مورد اقتصاد ایران به کار گرفته می شود.

در هر حال آنچه مسلم است برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند.

در چند سال اخیر وقتی هر یک از این شاخص ها بررسی شود اوضاع بد اقتصادی ایران در چند سال اخیر رونمایی می شود.

تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص ها برای گروه های درآمدی پایین جامعه سخت تر است و وقتی بیکاری در این دهک ها قابل توجه تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه ها پرداخت نمی شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود و بنابراین امارهای وزیر اقتصاد جدید چندان هم دور از ذهن نیست.

آنچه مسلم است افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار نگران کننده است چرا که بیکاری و تورم با هم در این شاخص جمع می شوند و افزایش آن نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است.

بر اساس آخرین آمار استخراج شده، میانگین مصرف خانوار از سال ۸۶ تا ۹۰ مرتبا کاهش یافته است و این مساله نشان می دهد قدرت خرید ها کم شده است و دولت باید هر چه سریعتر چاره ای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران بیاندیشد اما نکته اینجاست که با ارائه همه این آمارها هنوز خبری از راه حل نیست و معلوم نیست دولت یازدهمی ها با په راهکاری می خواهند این مشکلات را برطرف کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات