ارائه سبد کالایی از سوی دولت در بهمن و اسفندماه به ۱۵ میلیون نفر از جامعه هدف برخوردار، انتقادات و ایراداتی را از سوی کارشناسان و مردم در بر داشته است.

به گزارش افکارنیوز ، ارائه دو سبد کالایی تا پایان سال جاری در قالب هدیه به جمعیت ۱۵ میلیون نفری موردنظر دولت از بسیاری جهات مورد انتقاد کارشناسان و عامه مردم است.

یکی از نکات مهم مورد اشاره کارشناسان احتمال هم پوشانی گروه های مختلف برخوردار برای دریافت این سبد کالایی است، چرا که به نظر می رسد سامانه آمار و اطلاعات گروه های مختلف نظیر طلاب، دانشجویان مختلف، خبرنگاران و گروه های مختلف کارگری و کارمندی به صورت هماهنگ و یکسان نتوانند یکدیگر را تامین کنند لذا به نظر می رسد این همپوشانی باعث می شود گروه های خاصی چند سبد دریافت کنند و خیلی از گروه های برخوردار از دریافت سبد جا بمانند.

دومین نکته و نقد بر ارائه سبد کالایی میزان ثابت اقلام این سبد برای همه خانوارها است، یعنی یک خانواده دو نفره و یک خانواده ۸ نفره به یک میزان سبد کالایی دریافت می کنند که این موضوع قطعا از عدالت لازم برخوردار نیست.

سومین انتقاد وارد به سبد کالایی پوشش تقریبا یک ششم کارگران کشور در این طرح است چرا که از جمعیت ۱۲ میلیونی کارگران کشور تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ردیف مشمولان دریافت این سبد کالا قرار دارد و این موضوع باعث شده تا کارگران در اعتراض به این تقسیم بندی به وزیر کار نامه بنویسند.

چهارمین انتقاد مربوط به شائبه ای می شود که محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه هیئت دولت به آن اشاره کرد. نوبخت گفت ممکن است بازنشستگان تأمین اجتماعی سبد اول کالایی را دریافت نکنند.

 حذف تعداد قابل توجهی از جمعیت کارگری کشور و همچنین حذف بازنشستگان تأمین اجتماعی برای دریافت سبد کالایی در شرایطی قرار می گیرد که شعار دولت برای تحویل این سبد تأمین معیشت اقشار ضعیف جامعه و همچنین هدیه ای از سوی دولت مردم است.

به نظر می رسد اگر دولت می خواهد به مردم هدیه بدهد نباید در ارائه هدیه بین گروه های مختلف جمعیتی تبعیض قائل شود، همانطور که مردم در ۲۴ خردادماه پای صندوق رای رفته و حماسه سیاسی را رقم زدند، دولت نیز در پرداخت هدیه نباید هیچگونه تمایزی بین گروه های جمعیتی قائل شود.

یکی دیگر از انتقادهای مطرح به این اقدام دولت این است که مسئولان دولت تدبیر و امید پیش از انتخابات و در روزهای اول انتخابات دولت قبل را به دلیل ارائه یارانه نقدی به مردم به شکل های مختلف به دولت عوام فریب و دولت گداپرور محکوم می کردند، حال این سؤال اساسی مطرح است که اگر پرداخت یارانه نقدی بر اساس مصوبه مجلس اقدامی عوام فریبانه و گداپروری است، چگونه می شود که پرداخت سبد کالایی آن هم به اقشار کم جامعه می تواند نام هدیه به خود بگیرد.

 از کل جمعیت کشور تنها ۱۵ میلیون نفر از دریافت این سبد کالا برخوردار می شوند درحالی که تعداد زیادی از این سبد محروم می شوند و مطمئنا دولتمردان باید دلائل منطقی برای این اقدام داشته باشند، هرچند که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد معتقد است سبد کالایی ارتباطی به یارانه نقدی و حذف گروه های مختلف جامعه از دریافت یارانه ندارد، اما به نظر می رسد دولت در این اقدام به دنبال آن است تا با حذف تعداد قابل توجهی از جامعه برای دریافت سبد کالایی بازخورد موردنظر خود را از جامعه دریافت کند و بر اساس آن برای حذف دهک ها سناریوی لازم را در سال ۹۳ طراحی و اجرا کند.

باتوجه به آنکه محمدباقر نوبخت چند هفته پیش و در خطبه های پیش از نمازجمعه اعلام کرد، ۴ سبد کالایی در پایان هر فصل به گروه های برخوردار در سال آینده پرداخت می شود، به نظر می رسد، با توجه به صحبت های آقای حسن روحانی در خصوص تغییر یارانه نقدی دولت به دنبال آن است تا میزان یارانه نقدی در فاز دوم را کاهش داده و به جای آن با سبد کالایی اقشار ضعیف جامعه را پوشش دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات