با استناد به آمارهای رسمی ترین مرجع آماری کشور یک شهروند تهرانی تا نیمه سال جاری می توانست با هزینه کردن بین ۵۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر متر زیربنای مسکونی، در منطقه یک، دو، سه و یا ۲۱،۲۰،۲۲ و هر نقطه دیگری از شهر صاحبخانه شود.

به گزارش افکارنیوز ، با وجود اینکه بررسی تغییرات قیمتی و تعداد معاملات در شهر تهران حاکی از کاهش قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در تابستان سال جاری نسبت به بهار است اما قیمت ها نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بوده است.

بر این اساس معاملات فروش مسکن نیز در فاصله بهار تا تابستان سال ۹۲ حدود ۲۷ درصد و در دوره یک ساله قبل ۴۳ درصد کاهش یافته است.

تفاوت ۶۰۰ هزارتومانی بین حداقل قیمت هر متر خانه در گرانترین و ارزانترین مناطق تهران

اما در حالی حداقل قیمت برای خرید هر متر خانه در مناطق ۲۲ گانه تهران مربوط به منطقه ۱۵ و ۲۰ با حدود ۵۰۰ هزار تومان است که در سه منطقه اول شهر نیز می توان با هزینه ای حدود یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان برای هر متر، خانه تهیه کرد.

این در حالی است که در سه منطقه اول شهر تهران در تابستان سال جاری هر متر زیر بنای مسکونی بین حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا حداکثر نزدیک به ۲۲ میلیون معامله شده است.

بنابراین گزارش آمارهای مربوط به معامله هر متر زیر بنای مسکونی در کلیه مناطق تهران بیانگر آن است که تنها در سه منطقه شهر یعنی منطقه یک با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، منطقه دو با یک میلیون و ۱۰۰ هزار و منطقه سه با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حداقل قیمت بیش از یک میلیون است و در ۱۹ منطقه دیگر حداقل قیمت به کمتر از یک میلیون و در مواردی محدود به این مقدار می رسد به طوری که قیمت ها از ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومان در مناطق ۱۵،۱۸،۱۹ و ۲۰ تا نرخ های ۸۰۰ هزار تومان در منطقه ۹ و ۱۰، یا ۹۰۰ هزار تومان در منطقه چهار همچنین یک میلیون تومان در مناطق پنج، شش و هفت متغیر است.

کمترین حداکثر قیمت در منطقه ۱۸

حداکثر قیمت هر متر خانه در شهر تهران نیز به حدود ۲۲ میلیون تومان نیز می رسد که موجب رقم خوردن فاصله حداقل ۲۱ میلیون تومانی قیمت در بین مناطق ۲۲ گانه شهر شده است.

این در حالی است که در بین گران ترین قیمت برای هر متر واحد مسکونی در تهران منطقه ۱۸ با قیمت حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزان ترین به حساب می آید.

همچنین در مناطق ۹،۱۲،۱۶،۱۹،۱۷ و ۲۰ نهایت قیمت برای هر متر بین پنج تا پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر قیمت در مناطق چهار تا هفت نیز بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون متغیر بوده است.

اما مرکز آمار در حالی حداکثر قیمت در سه منطقه یک، دو و سه را بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان عنوان کرده است که قیمت های معامله شده موجود در بنگاه های معاملات ملکی در این مناطق گاهی از بیش از ۲۵ میلیون تومان نیز عبور می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات