در نخستین روز هفته، قیمت ها در بازار لپ تاپ با کاهش همراه است. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت ها اعلام شده است.

به گزارش افکارنیوز ، تاکید می شود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است و تفاوت قمیت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی و شرکت عرضه کننده است.

برند: ASUS

مدل قیمت
ASUS-TAICHI-۳۱-i۷-۴-۱۲۸-Win۸ ۶,۲۵۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۵۶VV-i۷-۸-۱T-۴G ۳,۷۲۰,۰۰۰
Asus-G۵۳SX-Gseries-i۵-۸-۷۵۰-۲G-Win۷ ۳,۱۵۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۵۵۱-i۵-۶-۱T-۲G-Win۸-Touch ۲,۹۰۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۷۵SL-i۵-۶-۷۵۰-۲G ۲,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۴۳SM-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۷۵۰,۰۰۰
Asus-Fseries-F۵۵۰-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۷۴۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K۴۶CB-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۳۱۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ ۲,۰۱۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۰LC-i۵-۸-۱T-۲G ۲,۰۵۹,۰۰۰
Asus-Aseries-A۵۵۰-i۳-۴-۵۰۰-۲G ۱,۷۷۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G ۱,۶۷۰,۰۰۰
Asus-Aseries-A۴۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G-win۸ ۱,۸۹۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۲CP-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۷۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۲۱۱۷-۴-۵۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۰CC-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۳۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۰CC-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۲,۱۹۰,۰۰۰
Asus-Sseries-S۳۰۰-i۳-۴-۵۰۰-Touch ۱,۸۵۰,۰۰۰
Asus-Aseries-A۴۴-B۹۸۰-۲-۵۰۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۲CL-۲۱۱۷U-۴-۵۰۰-۱G ۱,۴۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۱۰۰۷U-۲-۵۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۲۱۱۷-۴-۷۵۰GB ۱,۲۵۰,۰۰۰

برند: SONY VAIO

Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸ ۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۲۷-CGS-i۷-۴-۲۵۶-Win۸-Touch ۴,۱۰۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۱Z۹EB-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch ۴,۶۰۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-۲۱۹۰-i۷-۴-۵۰۰-۲G-Win۸-مشکی ۳,۲۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۳-۲۱۳-CX-i۵-۴-۱۲۸-Win۸-Touch ۵,۱۰۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-Plus-i۷-۸-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۸۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۸SA-Plus-i۵-۸-۵۰۰-۱G-Win۸-BLU ۳,۰۲۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۵-CYB-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch ۵,۱۰۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۳۷-CXW-i۵-۸-۱TB-Win۸ ۲,۴۳۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CLB-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-BLURW-Touch ۳,۷۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۱Q۲E-i۵-۴-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۷۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVP-۱۱-۲۲۳-SAB-i۵-۴-۱۲۸-Win۸ ۳,۹۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۳-DCX-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۸-BLU ۳,۵۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۴۷۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۶۳۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰X-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۳,۸۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۲۶-Plus-i۵-۸-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۲۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰X-Plus-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-Touch-BLU ۴,۴۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-CLB-i۳-۶-۷۵۰-Win۸ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۱۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-E۱۴-۱۱۵-CLP-i۵-۴-۵۰۰-Win۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۳-SA-i۳-۴-۵۰۰-۱GB-Win۸ ۲,۲۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۸۹۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CL-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-Touch ۳,۶۵۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۸-CXB-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-Touch ۴,۱۵۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۸-PLUS-i۷-۱۲-۱T-۲G-Touch-Win۸-BLRW ۴,۴۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-Plus-i۷-۸-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۸۲۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۲۷-Plus-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch ۴,۲۲۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۲۶-CGS-i۵-۴-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۱۰۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-CGS-i۷-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۶۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۴۱۵-CD-A۱۰-۸-۱T-۲G-Touch-Win۸ ۲,۶۳۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVP-۱۳-۲۱۵-CDB-i۵-۸-۱۲۸-Win۸-Touch ۴,۳۹۰,۰۰۰
Sony-VAIO-SVE۱۴-۱۳۸CXW-i۵-۸-۱T-Win۸-BLU ۲,۵۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SA-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۴۷۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۵-CL-i۵-۶-۷۵۰-۱G-Win۸-Touch ۲,۹۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE-۱۱-۱۲-M۱E-E۲-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۶۹۰,۰۰۰

برند: ACER

Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۷-۴-۱T-۲G ۱,۹۹۰,۰۰۰
Acer-Vseries-R۷-۵۷۱-i۵-۶-۵۰۰-۲G ۳,۸۸۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۱۵۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۴-۷۵۰-۱G ۱,۶۰۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۶-۷۵۰-۲G ۱,۸۲۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۶۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۲۸۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۶-۱T-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
Acer-TravelMate-P۲۵۳-i۳-۲-۳۲۰-win۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۳-۴-۷۵۰-۱G ۱,۳۹۰,۰۰۰
Acer-TravelMate-P۲۵۳-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰ ۹۹۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-B۱۰۰۵-۲-۳۲۰ ۹۵۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

Lenovo-Y۵۱۰-i۷-۸-۱T-۲G ۳,۹۵۰,۰۰۰
Lenovo-S۴۱۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z۵۱۰-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۱۰۰,۰۰۰
Lenovo-Ideapad-S۵۱۰P-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۹۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۱۰-i۳-۴-۵۰۰-۲G ۱,۴۳۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۱۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۷۴۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۷۰۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۴۰۰-i۳-۴-۵۰۰-۲G ۱,۴۲۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۵-Doul Core۱۲۰۰-۴-۵۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۱۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۹۰,۰۰۰
lenovo-Ideapad-B۴۷۰-B۹۵۰-۲-۵۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G ۱,۱۷۰,۰۰۰

برند: MSI

MSI-S۳۰-۲۱۱۷-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۳۶۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GT۷۰-i۷-۳۲-۱T-۳GB-WIN۸ ۱۰,۰۴۰,۰۰۰
MSI-GX۶۰-A۱۰-۱۶-۱T-۲GB-WIN۸-BLU ۵,۲۰۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GT۶۰-۳K-Edition-i۷-۳۲-۱T-۳G-Win۸ ۸,۹۴۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۸-۱T-۲G-Win۷ ۲,۲۵۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۱T-۲G-Win۷ ۲,۶۰۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GE۶۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۳,۵۹۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۴۱-۱۰۰۵M-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۱۲۵,۰۰۰
MSI-Useries-U۲۷۰ DX-Dual Core-C۷۰-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۰۷۰,۰۰۰

برند: HP

HP-ProBook-۴۵۴۰-i۷-۸-۷۵۰-۲G ۲,۴۰۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-e۰۸۲-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۳۸۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-E۰۷۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۴۸۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-e۰۸۱-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۲۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۵-A۶-۴-۷۵۰-۲G ۱,۵۸۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۰-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۲۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۲۰۰۰-DualCore-۲-۵۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰

برند: DELL

Dell -۳۵۲۱-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB ۱,۷۵۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G ۱,۸۲۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۴۵۹,۰۰۰
Dell-Inspiron-۵۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۷۳۰,۰۰۰
Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۷۸۵,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۶۸۵,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB-Touch ۱,۷۵۰,۰۰۰
Dell-Inspiron-۵۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G ۱,۸۳۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Touch ۲,۴۱۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch ۲,۵۵۰,۰۰۰
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات