سبد کالایی شامل ۱۰ کیلوگرم برنج هندی بسته بندی شده، دو عدد مرغ معادل چهار کیلوگرم، دو بسته دوازده تایی تخم مرغ، دو بطری روغن مایع تولید داخل و ۸۰۰ گرم پنیر با بسته بندی ۴۰۰ گرمی است. این سبد کالایی برای جامعه ای است که ما درست کرده ایم؛ جامعه ای که نیم آن محتاج هستند.

به گزارش افکارنیوز ، هزینه های سربار صدها شرکت کوچک! در دو سه ماه گذشته، موضوع توزیع سبد کالا در ایران با هدف گذاری تأمین زندگی مردم، کمک به تولید کشور و پاسخ گویی به برخی توقعات جامعه ای که عائلهٔ دولت هستند، از سوی رئیس جمهور مطرح شد. در همین زمینه قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تأمین و توزیع سبد کالایی در بین اعضای جامعه هدف و ذینفعان باشد. در همین راستا نیز مصوبه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شد.

 اعضای این جامعه هدف خانواده های کارکنان دولت (رسمی، قرار دادی، پیمانی و بازنشستگان) ، خانواده های کارگری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار، خانواده های عضو جامعه نیروهای مسلح و لشکری و کارکنان رسمی، قرار دادی، پیمانی و بازنشستگان این جامعه، کارگران، خبرنگاران، طلاب، دانشجویان متأهل و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است.

بنا بر تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تأمین و توزیع سبد کالایی این سبد صرفا به سرپرستان خانوار تعلق می گیرد.

این سبد کالایی شامل ۱۰ کیلوگرم برنج هندی بسته بندی شده، دو عدد مرغ معادل چهار کیلوگرم، دو بسته دوازده تایی تخم مرغ، دو بطری روغن مایع تولید داخل و ۸۰۰ گرم پنیر با بسته بندی ۴۰۰ گرمی UF است.

اما گویا در اجرای این طرح، نواقصی هست و ناخواسته پرسش هایی در ذهن ایجاد می کند؛ نخست اینکه نحوه توزیع سبد کالا و جامعه هدف به روشنی مشخص نیست و در برخی موارد، یک فرد در دو یا سه گروه و یا بیشتر می تواند جای گیرد و در مواقعی نیز شاید شامل فردی نشود.

برای نمونه، شاید فردی دانشجو باشد و کار خبرنگاری انجام دهد و بیمه کارگری نیز داشته باشد و فرد دیگری کشاورز باشد و از هیچ کدام از مزایا بهره مند نشود. همچنین از ایرادات دیگر این طرح، میزان کمکی است که دولت به هر فرد می دهد و آن گونه که گفته شده، میزان آن حدود ۳۳ هزار تومان است.

اسماعیل جلیلی در مورد سبد کالایی دولت در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این سبد کالا شامل حبوبات، مواد پروتئینی، برنج و لبنیات است و ریز اقلام را دولت اعلام می کند.

وی در توضیح اینکه دولت به چه دلیل سبد کالا به مردم داده، گفت: این کمکی است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۲ که به دلیل افزایش شدید تورم ایجاد شده بود. دولت تصمیم گرفته در دو نوبت ۳۳ هزار تومان سبد کالایی بین مردم توزیع کند.

این نماینده گفت: یکی از وظایف دولت ها، تأمین رفاه عمومی مردم است و پیشگیری از مشکلات ناشی از اجرای سیاست هایی که باعث می شود خسارت هایی به مردم وارد شود. راه های جبران نقدی و یا کالایی و غیرنقدی است. دولت نیز قالب غیرنقدی را به صورت سبد کالایی در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به علت اجرای برخی سیاست های اقتصادی، بخشی از مردم کشور تحت فشار شدیدی قرار دارند. باید برای بخشی از جامعه که تحت فشار هستند کاری شود. یا باید مدل ریاضت اقتصادی مانند یونان و ایتالیا را اجرا کنیم که مردم به خیابان ها ریخته اند یا اینکه دولت اقدامات جبرانی انجام دهد.

وی افزود: در همه دنیا اینگونه اقدامات انجام می شود. در امریکا ۱۴۷ میلیون تن کمک های کالایی دریافت می کنند. دولت باید به مردم کمک کند، ولی هم اکنون توان درآمدی دولت بیشتر از این نیست. مجموعه اقدامات دولت های قبلی، باعث ایجاد شرایط سخت در موقعیت کنونی شده و امکان تأمین منابع و درآمد ندارد. چه باید کند؟

بنا بر اولویت ها و خط مشی عمومی دولت باید کاری در راستای کاهش نارضایتی اقشاری که دچار سختی شدید تر هستند، انجام دهد و تلاش کند این کمبود ها را جبران کند، ولی آیا این کار رفاه ایجاد می کند؟ باید گفت نه، بلکه مانع از این می شود که سختی بیش از حد به مردم وارد شود.

نماینده مسجد سلیمان گفت: اگر تاکنون زیر ساخت ها فراهم شده بود این بخش از جامعه باید الان در چرخه اقتصادی نقش آفرینی می کردند؛ اما جامعه ای درست کرده ایم که نزدیک به ۵۰ درصد آن دچار سختی در تأمین معیشت روزانه خود هستند. نمی توان این ها را رها کرد و منابعی هم نداریم که زیرساخت ها را احیا کرده و وارد چرخه توانمند سازی کنیم. ما با کمک به قشرهای خاص موافقیم نه به همه.

اما گویا در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید روبه روست، انجام این کار که نه کمک آنچنانی به مردم خواهد کرد و نه تأثیرات مثبتی در تأمین معشت افرادی که نیاز به حمایت دارند، خواهد گذاشت حرکت سنجیده ای نیست. دولت می توانست به جای این کار، با سرمایه گذاری در بخش زیر ساختی و پایان دادن به پروژه های رو به اتمام، کمک بیشتری به کشور کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات