آخوندی گفت: تسهیلات خرید و ساخت مسکن باید افزایش بیشتری یابد و ۳۵ میلیون تومان اثر تورمی بر بازار ندارد.

به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی با بیان اینکه قدرت خرید تسهیلات مسکن از سال ۸۵، تاکنون ۲۰ میلیون تومان بود، گفت: با توجه به نرخ تورم در کشور باید تسهیلات مسکن به ۹۵ میلیون تومان می رسید.

وی در ادامه افزود: تسهیلات مسکن در حال حاضر باید افزایش یابد در این زمینه با بانک مرکزی نیز صحبت هایی صورت گرفته است.

آخوندی در ادامه اظهار داشت: بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ تسهیلات معتقد است که باید این امر مرحله ای و محتاطانه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پیگیر افزایش نرخ تسهیلات مسکن توسط بانک مرکزی هستم گفت: در مرحله بعدی نرخ تسهیلات مسکن افزایش می یابد.

آخوندی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات مسکن باید با استفاده از پس انداز خانوارها افزایش یابد زیرا بدون پس انداز بانک ها هیچ منبعی برای ارائه تسهیلات ندارند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: در الگوی اقتصاد خانوارها باید ظرف دو سال پس اندازی صورت گیرد تا بتوان قدرت خرید مسکن با استفاده از تسهیلات افزایش یابد.

آخوندی به تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی زوج های جوان اشاره کرد و گفت: این طرح نیازمند چند اصلاحیه از جمله افزایش سقف تسهیلات است که بعد از ارزیابی های بانک مرکزی اصلاح می شود.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی اثر تورمی ندارد، افزود: تأمین تسهیلات مسکن متکی به افزایش پایه پولی نیست و افزایش نقدینگی را دربرندارد.

آخوندی خاطرنشان کرد: تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن متکی به پس انداز خانوارها است و به تدریج وارد بازار می شود بنابراین اثر تورمی چندانی ندارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات