شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رده بندی کیفی سواری های تولیدی در آذر ماه امسال را منتشر کرد.

به گزارش افکارنیوز ، با کیفیت ترین خودروی تولیدی در آذرماه پارس تندر با ۲۰.۸ نمره منفی بوده است.

تندر ۹۰ ایران خودرو نیز با ۲۱ نمره منفی در رتبه دوم رده بندی قرار داشته و رتبه سوم با ۲۱.۱ نمره منفی در اختیار تندر ۹۰ پارس خودرو است.

لیفان x۶۰ با ۵۱ نمره منفی در رتبه چهارم و لیفان ۶۲۰ با ۵۳.۳ نمره منفی در رتبه پنجم رده بندی سواری های تولیدی در آذر ماه قرار دارد.

رتبه ششم با ۵۵.۶ نمره منفی در اختیار ام وی ام ۵۳۰ و رتبه هفتم با ۵۶ نمره منفی در اختیار پژو پارس است.

پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو با ۵۶.۷ نمره منفی در رتبه هشتم و سمند با ۵۶.۸ نمره منفی در رتبه نهم قرار دارد.

رتبه دهم خودروهای سواری تولیدی در آذرماه با ۵۷ نمره منفی در اختیار پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو خراسان و رتبه یازدهم با ۶۵.۳ نمره منفی در اختیار تیبا است.

ام وی ام x۳۳ با ۶۶.۹ نمره منفی در رتبه دوازدهم و سایپا ۱۳۱ تولیدی سایپا با ۸۱.۴ نمره منفی در رتبه سیزدهم قرار دارد. رتبه چهاردهم نیز با ۸۲.۱ نمره منفی در اختیار سایپا ۱۳۱ تولیدی پارس خودرو است.

ام وی ام ۱۱۰ با ۸۵.۶ نمره منفی در رتبه پانزدهم و سایپا ۱۳۲ با ۸۷.۹ نمره منفی در رتبه شانزدهم و آخر رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در آذر ماه قرار دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات