بانک ملت با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از روز دوشنبه ۲۳ دی ماه سال جاری، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) منتشر می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام این بانک، بی نام و با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد سالانه است که از طریق تمامی شعب این بانک عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تاریخ انقضای این اوراق، یک سال پس از تاریخ انتشار (۲۳ دی ماه۱۳۹۳) در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، زمان فروش اولیه اوراق گواهی سپرده مزبور به مدت یک روز کاری و در تاریخ۲۳ دی ماه سال۱۳۹۲ تعیین شده است ولی در صورت عدم فروش کامل اوراق طی مهلت فروش اولیه، فروش تدریجی به مدت ۵ روز کاری از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ دی ماه۹۲ با محاسبه و اخذ سود روزشمار با نرخ ۲۰ درصد انجام خواهد شد.

در عین حال، بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ملت با نرخ ۱۸.۵ درصد سالانه امکان پذیر خواهد بود.

اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ملت، دارای طرح زمینه یکسان و با مبالغ ۱۰،۲۰،۵۰،۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریالی و در رنگ های متفاوت عرضه خواهد شد.

سود علی الحساب گواهی سپرده مزبور، به صورت روزشمار، در مقاطع یک ماهه و در سررسیدهای مقرر (بیست و سوم هر ماه) پرداخت خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات