درحالی که واگذاری ۸ پالایشگاه گاز کشور در برنامه واگذاری های سه ماهه چهارم سال ۹۲ سازمان خصوصی سازی قرار دارد، وزیر نفت تاکید کرده است با واگذاری پالایشگاههای گاز مخالف است.

به گزارش افکارنیوز ، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک سازی دولت با واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی در برنامه قرار گرفت. این روند در وزارت نفت نیز همچون دیگر وزارتخانه ها به مرحله اجرا رسید. در دولت های گذشته واگذاری های بزرگی در مجموعه وزارت نفت انجام گرفت که مهمترین آنها واگذاری سهام شرکت های پالایش نفت خام و شرکت های پتروشیمی به بخش های غیردولتی بود.

در دولت فعلی نیز بر اساس مصوبات گذشته هیأت واگذاری، ادامه روند واگذاری سهام شرکت های نفتی و گازی زیرمجموعه وزاتر نفت در برنامه قرار گرفت اما وزارت نفت طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی، برای واگذاری سهام شرکت های نفتی و گازی، شروع به مخالفت با یک به یک واگذاری ها کرده به طوری که بعد از مخالفت زنگنه با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اعلام قطعی نبودن واگذاری ۱۲ شرکت نفتی قرار گرفته در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی توسط رئیس ستاد اصل ۴۴ در شرکت ملی نفت، اینبار وزیر نفت با واگذاری شرکت های پالایش گاز مخالفت کرده است.

ناصر آبگون، رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از تاکید وزیر نفت برای خروج پالایشگاه های گازی از لیست واگذاری خبر داد و گفت: این موضوع در کمیته مشترک میان وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی، در حال پیگری است.

در عین حال، واگذاری ۸ پالایشگاه گاز کشور در برنامه واگذاری های سه ماهه چهارم سال ۹۲ سازمان خصوصی سازی قرار دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات