روند مصرف گاز در بخش خانگی به طور سرسام آور ادامه دارد به طوری که رکورد شکنی مصرف ۴۸۵ میلیون مترمکعبی گاز بخش خانگی، محدود شدن گاز نیروگاهها به ۱۵ میلیون مترمکعب و افزایش سهم خانگی از مصرف گاز به ۸۹ درصد را در پی داشته است.

به گزارش افکارنیوز ، در روزهای گذشته باز هم رکورد مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری شکسته شد. در این بخش رکورد هفته گذشته ۴۸۳ میلیون مترمکعب بود که در ابتدای هفته جاری با ثبت رکود مصرف ۴۸۵ میلیون مترمکعب در روز، رکورد مصرف گاز بخش خانگی و تجاری برای چندمین بار در زمستان سال جاری شکسته شد.

طبق آخرین آمار، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ۴۸۵ میلیون مترمکعب (۸۹ درصد از کل) ، مصرف گاز در بخش صنعت تنها ۶۰ میلیون مترمکعب در روز (نیروگاه ها ۱۵ میلیون مترمعکب در روز) است.

روزگذشته به منظور جلوگیری از افت فشار شبکه در شمال کشور، گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکا به طور کامل قطع شد و تولید برق این نیروگاه هم اکنون با سوخت مایع صورت می گیرد.

پیگیری ها حاکی از این است که فعلا برنامه ای برای محدودسازی بیشتر تخصیص گاز به نیروگاهها نهایی نشده اما شرکت گاز تأکید دارد که امکان صرفه جویی حتی با شرایط فعلی سرمای هوا نیز وجود دارد که این مسئله نیاز به توجه مردم دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات