مشاور انجمن خودروسازان ایران

۱- اطلاعات غلط انجمن حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر محاسبه قیمت های فعلی توسط شورای رقابت با نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی، باعث اشتباه محاسباتی عزیزان شده به نحوی که خواستار کاهش ۲۰ درصدی قیمت ها شده اند. واقعیت این است که قیمت های موجود توسط شورای رقابت با نرخ ارز ۲۵۰۰ تومانی محاسبه و ابلاغ شده است و نه ارز ۳۶۰۰ تومانی! ! بنابراین این حتی اگر نرخ ارز به ۲۵۰۰ تومان کاهش یابد، نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.

۲- قیمت سال پایه در فرمول شورای رقابت، قیمت هایی است که سازمان حمایت در اواخر سال ۹۰ تعیین کرده بود.

۳- جهت اطلاع خوانندگان عزیز یادآور می شوم که رییس انجمن حمایت از مصرف کنندگان در جلسه تعیین قیمت حضور داشتند. رییس محترم سازمان حمایت اعلام نمودند که چون شب عید است نباید بازار دچار شوک شود لذا ۶% از افزایش قیمت مصوب را ابلاغ می کنیم و ۱۴% بقیه را در اردیبهشت ماه سال آینده ابلاغ خواهیم کرد، که نکردند.

۴- بنابراین قیمت های پایه مورد استناد شورای رقابت، در همان زمان، ۱۴% زیر قیمت مصوب سال ۹۰ بوده است.

۵- تشدید حالت صبر و انتظار در بازار به نفع مصرف کنندگان عزیز نیست. مخصوصاً وقتی بدانیم که قیمت های فعلی باعث ضرر و زیان ۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است و در سال آینده یقیناً قیمت ها افزایش خواهد یافت و خریداران منتظر فعلی، دچار خسران و زیان خواهند شد.داوود میرخانی رشتی
مشاور انجمن خودروسازان ایران
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات