پس از ۱۵ ماه

با تولید ۲۰۳ هزار و ۵۷۶ دستگاه انواع خودروی سواری از ابتدای سال جاری تا پایان آذر در ایران خودرو، آمار تولید این شرکت پس از ۱۵ ماه از سایر رقبا بیش تر شد.

به گزارش افکار، تولید ایران خودرو از نیمه دوم سال گذشته رو به کاهش نهاد و از رقبا عقب افتاد؛ این عقب افتادگی تا پایان آبان امسال نیز ادامه پیدا کرد، اما؛ با جهش تولید ایران خودرو در مهر تا آذر، نه تنها این فاصله جبران شد، بلکه تولید تجمعی ایران خودرو در مجموع از رقبا فراتر رفت.

تولید ایران خودرو در فروردین امسال شش هزار و ۱۰۲ دستگاه خودروی سواری بوده است. تولید تجمعی ایران خودرو در اردیبهشت به ۲۰ هزار و ۴۶۳ دستگاه و تا پایان خرداد این شرکت ۳۸ هزار و ۲۸ دستگاه خودروی سواری تولید کرد.

همچنین تولید تجمعی ایران خودرو از آغاز سال تا پایان تیر امسال ۵۷ هزار و ۹۵۷ دستگاه بوده است. سهم تولید ایران خودرو در پایان مرداد به ۷۷ هزار و ۸۳۰ دستگاه رسید و تا پایان شهریور نیز ایران خودرو۱۰۸ هزار و ۲۵۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرد.

تا پایان مهر امسال ایران خودرو ۱۳۸ هزار و ۶۶۱ دستگاه و تا پایان آبان ۱۶۷ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودروی سواری توسط ایران خودرو تولید شده است.

اما جهش تولید از مهر تا آذر در ایران خودرو موجب شد تا پایان آذر آمار تولید تجمعی این شرکت به ۲۰۳ هزار و ۵۷۶ دستگاه برسد و از سایر رقبا افزون شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات