شرکت خودروسازی پژو فرانسه به علت افت در میزان فروش محصولات خود به واسطه قطع روابط با شرکت خودروساز ایرانی «ایران خودرو» که تحت فشار شرکت آمریکایی شریک در سهام خود اعمال شد، زیان ۴ میلیارد یورویی متحمل شده باشد.

پرس تی وی اظهار کرد: برآورد می شود، شرکت خودروساز فرانسوی پژو به علت افت در میزان فروش محصولات خود به واسطه قطع روابط با شرکت خودروساز ایرانی « ایران خودرو» که تحت فشار شرکت آمریکایی شریک در سهام خود اعمال شد، زیان ۴ میلیارد یورویی متحمل شده باشد.

تصمیم پژو در قطع روابط با ایران در ماه فوریه ۲۰۱۲ و تحت فشار جنرال موتورز آمریکا که از پشتیبانی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا برخوردار بود، صورت گرفت.

این تصمیم پژو همچنین منجر به این شد که ۸۰۰۰ کارگر این شرکت شغل خود را از دست بدهند.

اگرچه رهبران اتحادیه های کارگری خواستار توضیح مقامات مسئول شدند، خبرگزاری های فرانسوی به شکل گسترده ای از بیان نقش مهم تحریم های علیه ایران که منجر به زیان شرکت پژو شد، خودداری کرده و سیاست سکوت اختیار کردند.

تعدادی از کارمندان پژو سرخوردگی خود از اقدام شرکت در قطع روابط با ایران را با اعتصاب غذا ابراز کرده اند.

احمد اُبختی کارمند شرکت پژو در این باره گفت: همه کارگران از درک اینکه چرا پژو بازار ایران را ترک کرد عاجزند. اگر پژو به جای سیاسی نگری به این موضوع رویکرد اقتصادی در پیش می گرفت، من اینجا برای برای سی و هفتمین روز در تلاش برای نجات کارخانه مان دست به اعتصاب غذا نمی زدم.

خانم لارنس ساویج نماینده مجلس فرانسه نیز با ابراز نگرانی خود از وضعیت اشتغال در فرانسه گفت: شاید در ایران با کارگران بهتر از فرانسه رفتار شود، بخاطر اینکه دولت فرانسه به وضوح نگرانی چندانی درباره این نیروهای کار خود ندارد.

در سال ۲۰۱۱، ایران ۱۳ درصد از فروش سالیانه پژو را از آن خود کرده بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات