بر اساس گزارش ارائه شده مرکز آمار، نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۰.۴ درصد اعلام شد.

به گزارش افکارنیوز ، مرکز آمار طی انتشار آمار به بررسی وضعیت بیکاری تابستان ۹۲ پرداخت و اعلام کرد: نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۰.۴ درصد شد.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیش ترین نرخ مشارکت اقتصادی ۵۷.۲ درصد در گروه های سنی ۳۹-۳۵ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۹۵.۱ درصد و زنان گروه سنی ۲۵-۲۹ درصد بیش ترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش تسنیم، مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد. بیش ترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۲۵.۹ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد. همین گروه سنی در بین مردان با ۱۹.۶ درصد و در بین زنان با ۵۰.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد که این شاخص در تابستان ۹۲ نسبت به تابستان ۹۱,۱. ۹درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۲.۴ درصد و در نقاط روستایی ۰.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان ۲.۰ درصد افزایش و در بین زنان ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

مشروح گزارش مرکز آمار از بیکاری تابستان ۹۲ در این لینک قابل دریافت است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات