معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمان مقرر، کارت سرپرست خانوار شارژ شده و وی با مراجعه به فروشگاه های مربوط می تواند سبد کالا خود را دریافت کند.

به گزارش افکارنیوز ، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: جامعه ی هدف طرح سبد کالا مشخص است و نیازی نیست مردم برای دریافت سبد کالا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

«علی غفوری مقدم» در گفت وگو با ایسنا گفت: مجموعه های مرکزی مربوط از جمله اتحادیه ی کارکنان دولت، اتحادیه ی کارگران، فرهنگیان و… اطلاعات جامعه ی هدف طرح سبد کالا را جمع آوری کردند و افراد مشمول این طرح در زمان اجرا از شارژ این طرح برخوردار می شوند.

یک میلیون و ۶۵ هزار نفر خانوار خراسان رضوی سبد کالا دریافت می کنند.

غفوری مقدم با بیان اینکه یک میلیون و ۶۵ هزار نفر خانواده ی خراسان رضوی مشمول طرح سبد کالا شده اند، تصریح کرد: در این طرح به هر خانوار فقط یک سبد کالا تعلق می گیرد برای مثال چنانچه در هر خانواده چند مشمول باشند سبد کالا تنها شامل سرپرست خانواده می شود و هم پوشانی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: هم اکنون کالا به سرعت در شبکه توزیع قرار می گیرند و با توجه به اینکه توزیع سبد کالا بصورت هم زمان کشوری است در استان نیز هم زمان با کل کشور سبد کالا توزیع می شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمان مقرر، کارت سرپرست خانوار شارژ شده و وی با مراجعه به فروشگاه های مربوط می تواند سبد کالا خود را دریافت کند.

غفوری مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کالای مورد نیاز استان تأمین شده است از مردم خواست در زمان آغاز طرح برای دریافت سبد کالای خود عجله نکنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات