مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد پایه پولی به عنوان عامل اصلی تورم در آبان امسال در مقایسه با اسفند سال قبل به صفر رسید و حجم نقدینگی در این ماه ۵۳۰ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان شد.

به گزارش افکارنیوز ، ابوالفضل اکرمی تصریح کرد: حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه امسال به ۵۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۵.۲ درصد رشد دشته است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با آبان سال گذشته ۲۵.۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر نوع نقدینگی به هر دلیل ایجاد شود، تورم زا نیست و صحبت از تورم بدون لحاظ عوامل رشد آن ممکن است سبب برداشت های غلط از سیاست های اجرایی شود، گفت: از نظر کیفی عوامل موثر بر رشد نقدینگی ترکیب بهتری داشته است، حجم رشد نقدینگی در آبان ماه سال گذشته ۱۸.۸ درصد بوده که این عدد در آبان ماه امسال ۳.۶ درصد کمتر است.

وی ادامه داد: معمولا نقدینگی از دو محل پایه پولی و ضریب فزاینده رشد می کند و بخش عمده نقدینگی در سال جاری از محل افزایش ضریب فزاینده پولی بوده است.

اکرمی گفت: در ادبیات اقتصادی گفته می شود اگر رشد نقدینگی ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی باشد مطلوب است، ضریب فزاینده موجب رشد نقدینگی می شود، اما این رشد از پولی که در درون چرخه وجود داشت تامین شده است.

وی با بیان اینکه بانک ها در این مدت با گردش نقدینگی که در اقتصاد ایجاد کرده اند، زمینه رشد نقدینگی از محل پایه پولی را فراهم کرده اند، افزود: تقریبا پول جدیدی در مدت ۸ ماهه به اقتصاد تزریق نشده است و پایه پولی رشد نکرده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ضریب فزاینده گفت: عدد ضریب فزاینده در پایان آبان ماه به ۵.۴۸۷ رسید که ۱۶.۲ درصد در مدت ۸ ماهه اخیر رشد داشته در حالی که رشد ضریب فزاینده در مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد بوده است.

به گفته وی رشد ضریب فزاینده در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۱۳ درصد برآورد شده است.

اکرمی با تاکید بر اینکه پایه پولی در سال جاری کنترل شده است، گفت: هدف بانک مرکزی این است که بانک ها با استفاده از پول های موجود در اقتصاد منابع را برای بخش های مختلف اقتصادی تجهیز کنند تا تنها ضریب فزاینده افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رشد نقدینگی متناسب با نیاز خود و بدون نیاز به منابع بانک مرکزی را دارد، تصریح کرد: برنامه ریزی بانک مرکزی استفاده از پول های موجود در تامین مالی اقتصاد و پوشش تقاضای نقدینگی است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط رکود و تورم در اقتصاد ایران، اظهارداشت: یکی از راهکارهای از بین بردن رکود در اقتصاد رشد نقدینگی است اما برنامه بانک مرکزی در این زمینه عدم افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در سال جاری در اجرای سیاست های طراحی شده موفق بوده است، گفت: برای افزایش ضریب فزاینده بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را افزایش نداد و نرخ های موجود همانند سال ۹۰ است اما وقتی ترکیب سپرده ها از بلند مدت به میان مدت و کوتاه مدت تغییر می کند، نرخ سپرده قانونی متفاوت می شود.

اکرمی افزود: نسبت سپرده قانونی ارتباط معکوسی با نوع سپرده های دارد و اگر سپرده ها به سمت دوره های میان مدت و کوتاه مدت حرکت کند، نرخ سپرده قانونی کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: عامل دوم تاثیرگذار بر ضریب فزاینده میل به نقدینه خواهی مردم است زیرا هر چقدر به سمت بانکداری الکترونیک و پول نقد حرکت کنیم، ضریب فزاینده پولی رشد خواهد کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همچنین به هر میزان که بانک ها حجم ذخایر مازاد خود را کاهش دهند، به رشد ضریب فزاینده پولی کمک می کند.

وی با اشاره به وضعیت پایه پولی در آبان ماه امسال، گفت: پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۱۰.۷ درصد رشد داشته اما آبان ماه نسبت به اسفند سال گذشته رشد پایه پولی حدود صفر بوده است؛ این در حالی است که رشد پایه پولی در آبان ۹۱ نسبت به آبان ۹۰ حدود ۳۳.۴ درصد رشد داشته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل پایه پولی، تاثیر بسیار قابل توجهی در مهار تورم دارد، افزود: یکی از علل اصلی رشد ۳۳.۴ درصدی پایه پولی در آبان ۹۱ نسبت به آبان ۹۰، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات