آخرین فرصت اپراتورها و مصرف کنندگان آدرس های IP ایرانی برای ثبت در سامانه مدیریت آدرس های IP، پنجم اسفند ماه سال جاری است. پس از آن IPهای ثبت نشده، مسیریابی نخواهند شد.

به گزارش افکارنیوز ، به استناد آیین نامه جامع ساماندهی آدرس های عددی اینترنتی مصوب جلسه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آدرس های IP در ایران، باید IP های خود را در سامانه مدیریت آدرس های اینترنتی ثبت کنند.

این اقدام بنابر ضرورت مهندسی مجدد نشانی های عددی اینترنتی در کشور و اجرای تکالیف بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و توسعه کاربردهای جدید مبتنی بر آن، انجام می شود.

از این رو تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با تابعیت ایرانی در قالب ثبت کننده محلی اینترنت، تأمین کننده نشانی های عددی اینترنتی، تأمین کننده خدمات، واگذارکننده، دریافت کننده و PI (اشخاص مستقل از تامین کننده) یا مصرف کننده که دارای نشانی IP هستند موظفند حداکثر تا تاریخ ۵/۱۲/۹۲با مراجعه به سامانه مدیریت آدرس های IP به نشانی ripe. matma. ir نسبت به ثبت آدرس های IP خود در این سامانه اقدام کنند.

طبق اعلام مدیریت سامانه مدیریت آدرس های IP، پس از پایان این مهلت، از مسیریابی و مسیردهی نشانی های عددی اینترنتی ثبت نشده در سامانه ممانعت به عمل آمده و برابر مصوبه مذکور نسبت به اعمال مقررات و اخذ جریمه اقدام خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات