آخوندی از خروج قطارهای فرسوده در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها و ورود بیست هزار ناوگان باری به حمل و نقل ریلی خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، با اشاره به اینکه در مرحله دوم هدفمندی سهم حمل و نقل ریلی دو برابر می شود، افزود: خارج شدن قطار فرسوده از حمل و نقل ریلی افزایش کیفیت آن از برنامه های فاز دوم هدفمندی یارانه ها است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه بیش از سه هزار واگن قطار جدید به حمل و نقل و مسافری و دو هزار واگن به حمل و نقل ریلی اضافه می شود که این امر نیازمند سرمایه گذاری جدی است.

آخوندی در ادامه گفت: امید است بتوانیم با کمک مجلس اعتبارات لازم را در بخش زیرساخت ها بیشتر و توجه سرمایه گذاران و مردم را به استفاده از حمل و نقل ریلی جذب کنیم.

وی در ادامه توضیح داد: باید مردم در زندگی خود قطار را اولین وسیله برای جابجایی بین شهر ها و حومه آن انتخاب کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: ایجاد قطار حومه در دستور کار وزارت خانه قرار گرفته و با این اقدام سعی در افزایش رغبت مردم به استفاده از قطار داریم.

آخوندی با اشاره به اینکه حق انتخاب ناوگان حمل و نقلی یکی از حقوق شهروندان است، گفت: باید حق انتخاب را در تمامی حوزه ها برای مردم ایجاد کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: حق انتخاب در زمان، کیفیت، قیمت و مدل باید در حوزه حمل و نقلی ایجاد نماییم تا ناوگان های مختلف در مسیر ها با یکدیگر رقابت کنند.

آخوندی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش حق انتخاب مردم در حوزه مسکن و حمل و نقل یک حقوق شهروندی است و در دستور کار ما قرار می گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات