رئیس درمانگاه تامین اجتماعی ازنا:

درمانگاه تامین اجتماعی ازنا تنها درمانگاه شهر است و از مسئولان استان می خواهم که این پروژه را در اولیت کاری خود قرار بدهند.

احمدرضا امامی  اظهار کرد: با توجه به درخواست ها ومطالبات مراجعان قسمتی ازمشکلات درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان ازنا اعم از نبود آسانسور، مشکلات نوبت دهی و کمبود خدمات درمانی مناسب برطرف شده است.

وی افزود: براساس مطالبات مراجعین بخش دنداپزشکی وسیاست های سازمان برای ساماندهی نوبت دهی ها، این درمانگاه به سیستم نوبت دهی تلفنی تجهیز شده است.

امامی بیان کرد: ازاین پس بیماران قادر خواهند بود با ارائه کد ملی خود شماره ویزیت را به ثبت برسانند.

امامی با اشاره به اینکه ارائه خدمات درمانی بیشتر مستلزم احداث ساختمان جدید درمانگاه است، گفت: درمانگاه سطح یک ازنا درحال حاضر با پنج پزشک عمومی، ماما ودندانپزشک برای ۴۰ درصد بیماران تامین اجتماعی به طورسرپایی ارائه خدمات می دهد که این میزان خدمات برای ۴۰ هزاربیمه شده توسط قوانین سازمان تعریف شده است وارائه خدمات بیشتربستگی به تعداد جمعیت تحت پوشش دارد.

وی افزود: هرچند درمانگاه فعلی تامین اجتماعی ازوضعیت مسکونی تغییرکاربری داده ولی با محدودیت فضای موجود داخل ساختمان، ارتقاء درمانگاه و ارائه خدمات بیشتر امکان پذیرنیست و تاکنون موفق به تعبیه آسانسور نشده ایم، اما با توجه به اهمیت موضوع به ناچارکارشناسان نقشه ترسیم آن را بیرون ازساختمان ترسیم کرده اند که به زودی با کسب مجوزهای شهرداری درجهت تسهیل تردد بیماران احداث می شود.

دکترامامی اظهار کرد: انتقال درمانگاه به مکان دیگر امری ضروری است واحداث درمانگاه جدید تامین اجتماعی از مصوبات دور اول ودوم سفرهای استانی دولت بوده که زمینی به مساحت۳هزارمتر به همین منظوربرای آن لحاظ شده است اما علیرغم اتمام مطالعات فاز اول ودوم و ترسیم نقشه ۳ طبقه آن متاسفانه طرح درمرحله مناقصه و واگذاری به پیمانکارمتوقف شده است.

رئیس درمانگاه تامین اجتماعی ازنا تصریح کرد: مدیردرمان تامین اجتماعی لرستان درسفراخیرخود به شهرستان ازنا مهمترین اولویت کاری سفر خود را ساخت این درمانگاه قلمداد کرد که امیدواریم با مساعدت های مسئولان وپیگیری های وی هرچه زودتر شاهد شروع ساخت آن باشیم.

وی بیان کرد: از آنجائی که این درمانگاه تنها درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان ازنا است از مسئولان استان می خواهیم که این پروژه را در اولیت کاری خود قرار بدهند تا هرچه سریعتر با رسیدن منابع مالی وارد فاز اجرایی شود.

وی با اشاره به این مطلب که تامین اجتماعی ازسوی برخی مراجعان خود درمان همواره متحمل زیان است گفت: درتمامی مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعینی خارج از تشخیص پزشک درخواست چکاپ، آزمایش و داروی غیرمرتبط با بیماری دارند این عده از بیماران تقریبا ۳۰درصد مراجعان را تشکیل می دهند که باتوجه به رایگان بودن خدمات درمانی ودارو با توسل به معذورات پزشکان اقدام به خوددرمانی یا خود ابرازی می کنند وسازمان های بیمه گر را ازاین طریق دچار خسارت می کنند.

امامی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث گرفتن زیر میزی توسط برخی از پزشکان اظهارکرد: موضوع دیگری که در رابطه با بحث خدمات درمانی مطرح است اجرا کردن قوانین است که متاسفانه دربرخورد با این معضل تا به امروزتعریف جامعی نشده است که وزارت بهداشت و جناب دکتر هاشمی که خود یک متخصص هستند می بایست دربرابرمعضل زیرمیزی به نتیجه قانع کننده ای برسند.

وی بیان کرد: سهم خود مردم دربرخورد با زیرمیزی گرفتن پزشکان مهمترین عامل است و بیشتر متخصصان کشور ما متعهد و دلسوز هستند.

وی افزود: بیماران برای ضایع نشدن حق پزشکانی که به اصول اخلاقی پایبند هستند موظفند این متخصصان متعهد را شناسایی و به آنان رجوع کنند تا آن دسته از کسانی که اهل زیرمیزی هستند ترد شوند بلکه مردم دارتر شوند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات