استاندار لرستان:

استاندار لرستان گفت: یکی دیگر از رویکردهای مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی تاکید بر کار مولد ودرون زاست که برای تحقق این سیاست تامین همه امکانات، سرمایه انسانی ومنابع مالی در کشور ضروری است و ما در لرستان دنبال پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم.

هوشنگ بازوند ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توجه به رویکردهایی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی داشتند ضروری و مهم است. وی افزود: مقام معظم رهبری بر داشتن روحیه جهادی در انجام امور تاکید دارند که این امر باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

بازوند گفت: انعطاف پذیری و فرصت سازی از دیگر رویکردهای مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

بازوند بیان کرد: در لرستان پروژه هایی وجود دارد که بعد از ۱۰ سال هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده اند و برای رفع این مشکل باید از انجام کارهای بدون مطالعه و فاقد توجیه اقتصادی و کارهایی که سبب فرصت سوزی می شود، جلوگیری کرد.

استاندار لرستان تصریح کرد: یکی دیگر از رویکردهای مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی تاکید بر کار مولد ودرون زاست که برای تحقق این سیاست تامین همه امکانات، سرمایه انسانی ومنابع مالی در کشور ضروری است و ما در لرستان دنبال پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات