مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خبرداد:

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان از ابتدای سال ۹۱ تا‌کنون به واحدهای صنعتی فعال و غیرفعال لرستان، ۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

فرزاد محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنگاه های کوچک و متوسط می توانند برای بهره مندی سریعتر از این تسهیلات طرح های توجیهی خود را به شرکت شهرک های صنعتی لرستان ارسال کنند. وی افزود: در توافق انجام شده با بانک ها مقرر شد اعطای تسهیلات از طریق بانک های ملت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون و موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخت شود.

وی بیان کرد: بر اساس بسته راهبردی مصوب هیئت مدیره شرکت اولویت تخصیص منابع با صنایع کوچک مستقر در شهرک های و نواحی صنعتی و شهرک های فناوری استان، واحدهای عضو خوشه های کسب و کار و اجزای شهرک های فناوری است.

محمدی گفت: اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک های فنی و اعتباری، با طرح های صنایع کوچک که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد است.

وی افزود: اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، صرفاً به واحدهای کوچک در زمینه نوسازی و تجدید ساخت و ساز و رفع عارضه های موجود است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان بیان کرد: هدف از پرداخت این گونه تسهیلات شروع به واحد های دچار مشکل و در نتیجه آن افزایش میزان اشتغال است و از سایر واحدهای غیرفعال و نیمه فعال می خواهیم با مراجعه به این شرکت از این تسهیلات جهت رونق واحد خود استفاده کنند.

محمدی گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان از ابتدای سال ۹۱ تا کنون با استفاده از ۲ منبع اعتباری از بانک های توسعه تعاون و مهر اقتصاد از محل ردیف های کمک به نوسازی و کمک های فنی به واحدهای صنعتی فعال و غیرفعال، ۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از این مبلغ، بیش از ۴۷ میلیارد ریال از محل کمک به نوسازی و بیش از ۲۷ میلیارد ریال از محل کمک های فنی بوده است.

وی افزود: با این میزان اعتبار بیش از ۵۰ متقاضی به بانک ها معرفی شده و با رایزنی های متعدد، موفق به اخذ سه خط اعتباری دیگر شامل بانک های ملت، صادرات و بانک رفاه شده ایم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات