رییس دانشگاه پیام نور استان لرستان عنوان کرد

لرستان خبر: رییس دانشگاه پیام نور استان لرستان گفت: 36 طرح و پروژه عمرانی آموزشی و اداری در سطح واحدهای دانشگاه پیام نور استان درحال اجراست. برای تکمیل و بهره برداری 20 پروژه از مجموع این پروژه های عمرانی در سال جاری، نیازمند تامین اعتبارات هستیم.

لرستان خبر، ˈمحمدرضا جعفریˈ روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور اجرا و بهره برداری از این تعداد پروژه عمرانی 61 میلیارد ریال اعتبار برای سال جاری اختصاص داده شده است.


وی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار پاسخگویی نیاز مالی پروژه های عمرانی این دانشگاه نیست، اظهار کرد: با این میزان اعتبار، هشت پروژه از مجموع 36 پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور استان لرستان تا پایان سال جاری تکمیل و بهره برداری خواهد رسید.

 

وی گفت: برای تکمیل و بهره برداری 20 پروژه از مجموع این پروژه های عمرانی در سال جاری، نیازمند تامین و پرداخت 50 میلیارد ریال اعتبار دیگر هستیم.

 

جعفری افزود: این 20 پروژه شامل احداث فضاهای آموزشی، ورزشی، اداری و آزمایشگاهی است که به طور میانگین حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات