رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبرداد

لرستان خبر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: : ما توانایی این را داریم تا در برنامه پنجم توسعه 50 هزار فرصت شغلی در لرستان ایجاد کنیم، این در صورتی است که باید اعتبارات تخصیص یابد.

لرستان خبر، قدرتالله ولدی دیشب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری لرستان در خرمآباد با بیان اینکه 50 درصد از طرح‌های صنعت، معدن و تجارت لرستان در سه ماهه امسال قالب سند توسعه اشتغال تحقق پیدا کرده است، اظهار داشت: در قالب برنامه پنجم توسعه باید 30 هزار فرصت شغلی در لرستان ایجاد شود و تاکنون 17 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است.

 

وی با اشاره به اینکه طی سه ماهه نخست امسال، 608 فرصت شغلی در حوزه صنعت و معدن در لرستان ایجاد شده است، ادامه داد: ما توانایی این را داریم تا در برنامه پنجم توسعه 50 هزار فرصت شغلی در لرستان ایجاد کنیم، این در صورتی است که باید اعتبارات تخصیص یابد.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در پایان با بیان اینکه مبنای ایجاد شغل در استان لرستان باید پروانه کسب باشد، چراکه شغل‌های پنهانی برای ما شغل محسوب نمی‌شوند، متذکر شد: کسانی که در خصوص فرش بافی پروانه کسب می‌گیرند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند و برخی از آنها بیمه هستند، بنابراین شغل محسوب می‌شود.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات