مدیرکل کمیته امداد لرستان:

لرستان خبر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان لرستان گفت: یکی از وظایف ذاتی کمیته امداد امام خمینی جمع‎آوری زکات و توزیع آن بین اقشار کم‎درآمد و آسیب‎پذیر جامعه بوده و در این راستا تاکنون بیش از 400 میلیون تومان زکات فطریه از استان جمع‎آوری شده است.

لرستان خبر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد لرستان، ولیاله منتظری گفت: زکات فطریه از دستورات اسلامی و یکی از فروع دین بوده که در آیات متعددی از قرآن کریم همراه نماز به آن امر شده است. همچنین بارها در روایات ائمه اطهار(ع) به آن تأکید شده است.

 

وی اضافه کرد: اگر زکات فطریه به درستی در جامعه مصرف شود، فقر در جامعه ریشهکن میشود.

 

منتظری ادامه داد: یکی از وظایف ذاتی کمیته امداد امام خمینی جمعآوری زکات و توزیع آن بین اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه بوده و در این راستا تاکنون بیش از 400 میلیون تومان زکات فطریه از استان جمعآوری شده است.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان با بیان اینکه بیشترین مقدار زکات مربوط به شهرستان بروجرد است، اظهار کرد: این آمار در حال افزایش بوده و پیشبینی میشود که رشد بیشتری را نسبت به سال گذشته داشته باشد.

 

وی یادآور شد: سال گذشته 600 میلیون تومان زکات فطریه از استان جمعآوری شده است.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات