رییس اداره تغذیه دانشگاه لرستان:

لرستان خبر: رییس اداره تغذیه دانشگاه لرستان از اختصاص پنجاه میلیارد ریال اعتبار در راستای تغذیه دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی 94-93 خبر داد . اعتبار تغذیه دانشجویی سال گذشته دانشگاه لرستان، 40 میلیارد ریال بوده است .

لرستان خبر ، 'علی قربانی ' روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود : اعتبار تغذیه دانشجویی سال گذشته دانشگاه لرستان، 40 میلیارد ریال بوده است .
 

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید طرح تنوع غذایی در وعده شام این دانشگاه اجرا میشود، اظهار کرد: بر اساس این طرح در وعده شام دانشگاه لرستان با طبخ دو نوع غذا دانشجویان میتوانند غذای مورد علاقه خود را رزرو کنند البته این طرح در سال تحصیلی گذشته در وعده ناهار دانشگاه اجرا شد.


قربانی با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت غذا از اولویتهای دانشگاه بوده، گفت: دانشگاه لرستان ازحیث کیفیت و نوع غذا جزو دانشگاه های سطح یک کشور محسوب میشود.
 

وی افزود : بیشترین غذای طبخ شده دانشگاه لرستان در ردیف غذاهای متوسط هزینه قرار دارند.
 

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید بر اساس نرخهای جدید غذاهای کم هزینه از چهار هزار و 500 ریال به شش هزار ریال، غذاهای متوسط هزینه از شش هزار و 300 ریال به هشت هزار و 500 ریال و غذاهای پرهزینه از هفت هزار و 700 ریال به 10 هزار ریال و هزینه هر وعده صبحانه از چهار هزار ریال به پنج هزار ریال افزایش یافتهاست .

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات