مدیرکل بازرسی استاندار لرستان:

لرستان خبر: مدیرکل بازرسی استاندار لرستان با اشاره به تشکیل اتاق فکر در بازرسی استانداری لرستان با حضور نخبگان استان، بیان کرد: این طرح شامل 80 نفر متخصص و فوق تخصص در رشته‎های مختلف است. اگر نخبگان به هر بخشی ورود کنند، با موفقیت همراه است.

لرستان خبر، مهران علی پناهی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دورود با بیان اینکه بازرسی استانداری لرستان به دنبال خروج از فضای پلیسی و امنیتی است، گفت: بازرسی در تمام بخشها ورود میکند تا با بررسی مشکلات به رفع آنها کمک کند.

 

مدیرکل بازرسی استاندار لرستان با بیان اینکه هویت جمعی دولت در اولویت است، اظهار داشت: دستگاههای اداری باید در کنار هم قرار گیرند تا اثربخشی بیشتری داشته باشند.

 

وی با بیان این مطلب که بازرسی نبض سلامت دستگاهها است، عنوان داشت: دستگاهها علاوه بر وظیفه فنی و تخصصی خود دو وظیفه سازمانی و نهادی اجتماعی دیگر نیز دارند که باید سیاستهای کلی دولت را اجرا کنند.

 

علی‌پناهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بازرسی، ادامه داد: در بخش شهرداریها یک شورای نظارتی تشکیل شده است و این موضوع به نظارت دقیقتر کمک میکند، ضمن آنکه مقدمات کار برای تشکیل شورای عالی نظارت بر عملکرد بانکها نیز در حال انجام است.

 

این مسئول تأکید کرد: بنا داریم، حرکت خود را به این سمت ادامه دهیم که خود مردم به عنوان بازرسان افتخاری ما را یاری دهند.

 

این مسئول، حوزه فعالیت بازرسی استانداری لرستان را شامل پنج بخش دانست و متذکر شد: بازرسی، ارزیابی عملکرد، روش حقوقی، شکایات و سامد این پنج بخش را شامل میشود.

 

وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر در بازرسی استانداری لرستان با حضور نخبگان استان، بیان کرد: این طرح شامل 80 نفر متخصص و فوق تخصص در رشتههای مختلف است که تحت عنوان اتاق فکر به بررسی مشکلات دستگاهها میپردازند و پس از جمعآوری نظرات، این اعضا یک برنامه کلی را به مدیرکل هر دستگاه ارائه میدهیم که میتواند، کمک خوبی به رفع مشکلات دستگاه مربوطه باشد.

 

مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری لرستان در پایان با بیان اینکه به دنبال تشکیل این اتاق فکر در شهرستانهای استان نیز هستیم، گفت: اگر نخبگان به هر بخشی ورود کنند، با موفقیت همراه است.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات