مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و تحقیفات و فناوری:

لرستان خبر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و تحقیفات و فناوری گفت: تولید ثروت از طریق دانش ماموریت پارک های علم و فناوری کشور است ونباید اجازه دهیم از مسابقه بزرگ تولید ثروت از طریق علم جا بمانیم.

لرستان خبر ،'مصطفی کریمیان اقبال ' روز سه شنبه در نخستین گردهمایی مشترک روسای پارک ها و مراکز رشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تالار سپهر بانک صادرات خرم آباد با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با توجه به تهدیدهای پیش رو باید بتواند مقاوم و مستقل باشد ،اظهار کرد: وزارت علوم به تنهایی ، آموزشی و یا پژوهشی نیست و باید در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی نقش ایفا کند.
 

وی تصریح کرد : تلاش در برنامه ریزی برنامه ششم از اهداف این وزارتخانه است که افزایش توسعه وبهره وری زیر ساخت ها مورد توجه مهم است.


وی اظهار کرد :دغدغه جدی حوزه فناوری ، دانشگاه ها هستند و باید با پارک های علم و فناوری تعامل جدی داشته باشند.
 

وی با تاکید بر اینکه کلید توسعه استانها پارکهای علم و فناوری و نوع تعامل آنها با دانشگاه ها است ،گفت : امروزه مسوولان بر خلاف سنوات گذشته خواستار تعامل با پارک های علم و فناوری و ایجاد ثروت و سرمایه از طریق علم و دانش هستند.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات