معاون استاندار لرستان:

لرستان خبر: معاون امور عمرانی استاندار لرستان گفت: عدم اجرای قانون، تخلف محسوب می‎شود و تخلف مجازات را برای شخص یا سازمان خاطی به دنبال دارد، بنابراین با مهندسان ناظر متخلف در امر ساخت ‎و ساز و شهرداران متخلف برخورد قانونی صورت می‎گیرد.

لرستان خبر، محمد اصلانی ظهر امروز در جلسه ستاد مناسبسازی استان لرستان اظهار داشت: افراد معلول با درد، سختی و مشکلات ناشی از معلولیت خود زندگی میکنند و ما مسئولان به موجب آموزههای دینی، مسائل اخلاقی و تکالیف قانونی باید با اتخاذ تدابیر صحیح، زمینه و بستر را برای آسایش و آرامش آنها در جامعه فراهم کنیم.

 

وی ادامه داد: بنا به دلایلی با اعمال و انجام کارهای غلط در ساختو ساز شهری مشکلاتی برای معلولان ایجاد میشود، بنابراین وظیفهداریم که به جای اخذ مصوبات مختلف در جلسات، بیشتر بر روی نکات تاکید کنیم و این نکات باید مورد عمل واقع شوند.

 

معاون امور عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: شهرداری به عنوان متولی امر در زمان صدور پروانه ساخت باید با نظارت بیشتر مانع از انجام تخلف در روند ساختو ساز شهری باشد.

 

اصلانی افزود: سازمان نظام مهندسی موظف است موازین و قوانین را در طراحی و اجرا رعایت کند، همچنین اداره کل بهزیستی استان باید نسبت به پیگیری مصوبات جلسه، تبیین و اهمیتسازی موضوع اقدام کند، تشکیل NGO برای تبلیغ اهمیت مناسبسازی فضا و همکاری با رسانهها به خصوص صدا و سیما به منظور ساخت فیلم در جهت رفع موانع و مشکلات عبور و مرور معلولان در سطح شهرها ضروری است.

 

وی بیان داشت: با تهیه فیلمهای اثرگذار میتوان اذهان عمومی را نسبت به حق و حقوق شهروندی معلولان معطوف کرد، سپس این امر به مطالبات عمومی تبدیل میشود، به این ترتیب شهردار موظف به فراهمسازی شرایط مناسب برای معلولان در سطح شهر میشود.

 

اصلانی یادآور شد: شهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی ساختمانهایی که اجرای تخلفات ساختو ساز در آنها موجبات تضییع حقوق شهروندی به خصوص حقوق معلولان را فراهم کرده است، اقدام کند، همچنین گزارش ارزیابی و اقدامات بازدارنده توسط شهرداری باید به صورت مستند به اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری ارسال شود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات