مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی لرستان:

لرستان خبر: مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی لرستان گفت: تهیه و توزیع بروشور و بسته‎های تبلیغاتی انجام شده است، رفع دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به صورت سازشی یکی از مهم‎ترین سیاست‎های اتخاذ شده است که براساس آمار بیش از 42 درصد از نزاع‎ها به صلح و سازش منجر شده است.

لرستان خبر، علی آشتاب ظهر امروز در جلسه کارگروه صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی ضمن بیان اینکه پاسخگویی به مردم و مراجعان مهمترین وظیفه مسئولان است، اظهار داشت: در این راستا خط مستقیم ارتباطی در تمام مراکز اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به مردم در نظر گرفته شده است که تاکنون 5 هزار و 500 مشاوره تلفنی ارائه شده است، همچنین میز خدمت در راستای پاسخگویی به مسائل و مشکلات کارگران و کارفرمایان استان نیز در این اداره کل ایجاد شده است.

 

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد: توزیع بسته امنیت غذایی بین جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد با مدیریت اداره کار انجام شد و در پایان سالجاری توزیع مجدد بسته امنیت غذایی انجام میشود.

 

آشتاب بیان داشت: طی 6 ماهه نخست سالجاری برگه سهام عدالت کارگری به منظور تقویت بنیه خانواده بین 351 هزار توزیع شد، توزیع سهام به صورت فصلی انجام میگیرد.

 

وی اضافه کرد: در جهت تقویت ایدههای علمی کارگران و کارفرمایان تفاهم نامهای بین اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و پارک علم و فنآوری منعقد شد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات