رئیس کمیسیون مالی و برنامه‌ریزی شورای بروجرد:

لرستان خبر: رئیس کمیسیون مالی و برنامه‌ریزی شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: بحران‌های مالی و وجود نیروهای مازاد ارثیه‌ای است که از سال‌های گذشته برای شهرداری بروجرد به جای مانده است.

لرستان خبر، پروین صادقی‌نژاد پیش از ظهر امروز در جلسه هفتگی کمیسیون مالی و برنامه‌ریزی شورای اسلامی شهر بروجرد، اظهار کرد: شهرداری بروجرد به منظور وصول طلب 14 میلیارد تومانی خود از بانک‌ها و ادارات این شهرستان از اهرم‌های قانونی استفاده نکرده است در حالی که در بسیاری از موارد از کمیسیون ماده 77 رای گرفته و این امکان فراهم بوده است.

 

این مسئول با اشاره به بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: انتظار میرود، تامین اجتماعی در دریافت بدهیهای معوقه، تعامل بیشتری با شهرداری داشته باشد.

 

وی تصریح کرد: پرداخت حقوق و مزایای این تعداد نیروی مازاد رقم قابل توجهی است که بر دوش شهرداری سنگینی می‌کند.

 

رئیس کمیسیون مالی و برنامه‌ریزی شورای شهر بروجرد، گفت: در شرایط کنونی که بخش اعظم درآمدهای شهرداری از محل عوارض‌های ساختمانی تامین می‌شود، پرداخت حقوق بیش از 1700 نیروی اداری و خدماتی کار دشواری است.

 

پروین صادقی‌نژاد تاکید کرد: از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم در خصوص مطالبات خود همچون همیشه با شهرداری مدارا کند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد درآمد پایدار را تنها راه حل برون رفت از مشکلات مالی عنوان کرد.

 

این مسئول گفت: به منظور برون رفت از مشکلات عدیده مالی، به دنبال ایجاد درآمد پایدار هستیم، چرا که در این صورت علاوه بر رفع مشکلات فعلی و عبور از بحران کنونی، توسعه پایدار در شهر برقرار شده و روند اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و خدماتی سرعت می‌گیرد.

 

صادقی‌نژاد افزود: شهرستان بروجرد از پتانسیلهای زیادی در حوزههای مختلف گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و ... برخوردار است که اگر به صورت بهینه و منطقی کار گرفته شوند، رشد و توسعه پایدار شهر را به دنبال دارد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات