استاندار لرستان:

لرستان خبر: استاندار لرستان گفت: برای توسعه استان باید با کمک علم، صنعت را وارد کار کنیم و دانشگاه باید این امر را در صنعت و تولید برعهده بگیرد، چنانچه فرهنگ کار و صرفه‌جویی کلید توسعه اروپایی‌ها بوده است و ما نیز باید تلاش کنیم در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم.

به گزارش لرستان خبر، هوشنگ بازوند دیشب در جمع رؤسای دانشگاه‌های لرستان اظهار داشت: نیروی انسانی موتور محرکه توسعه هر منطقه بوده که فکر سوخت این موتور را تأمین می کند، از این رو دانشگاه های استان باید به دنبال تولید فکر مفید باشند.

 

وی ضمن تأکید بر لزوم توجه ویژه رؤسای دانشگاه ها به ظرفیت ویژه دانشگاه در توسعه، افزود: دانشگاه با اظهارنظر در مشکلات و ایجاد سرمایه اجتماعی  و شغل، می تواند محور توسعه شده و در کارآفرینی نقش موثر داشته باشد.

 

استاندار لرستان به وضعیت نامطلوب فاصله بین درآمد و مصرف در لرستان اشاره و عنوان کرد: با وجود شکاف عمیق بین رتبه 29 سرانه درآمد مردم لرستان و رتبه پنجم آنها در سرانه مصرف کشور که نشان از توسعه نیافتگی است، دانشگاه‌ها باید با تلاش بیشتر، فرهنگ درست را در جامعه به وجود آورند.

 

وی بر لزوم تأمین زیرساخت ها و احساس امنیت برای جذب سرمایه گذار به استان، تأکید و خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم، با معرفی استان به سرمایه گذاران، آنها را برای حضور در استان ترغیب کنیم که هم اکنون تبلیغات خوبی در کشور در حال اجراست.

 

بازوند تصریح کرد: برای توسعه استان باید با کمک علم، صنعت را وارد کار کنیم و دانشگاه باید این امر را در صنعت و تولید برعهده بگیرد، چنانچه فرهنگ کار و صرفه‌جویی کلید توسعه اروپایی‌ها بوده است و ما نیز باید تلاش کنیم در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات