آخرین آمار اعلام شده حاکی از حجم نقدینگی ۸۰۰هزار میلیاردی طی ۲ ماه نخست با احتساب بانک‌ها و مؤسسات مجاز است و اگر بخواهیم رقم دقیق نقدینگی در جامعه را محاسبه کنیم باید به آمار مؤسسات غیرمجاز نیز توجه داشته باشیم.

جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور تا اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 800هزار میلیارد تومان شده است.

همان‌طور که قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل 15 الی 20 درصد نقدینگی وقت بوده است.

بر همین اساس با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است که در محاسبات بانک مرکزی می‌آید چراکه این بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانک‌ها و مؤسسات مجاز توجه دارد و ازآنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را ندارد نمی‌تواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد.

بنابراین اگر برآورد سال قبل بانک مرکزی را مبنی بر وجود 15 الی 20 درصد نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز برای تازه‌ترین محاسبات نقدینگی در اردیبهشت ماه به کار گیریم به این می‌رسیم که نقدینگی موجود در بازار حدود 960هزار میلیارد تومان شده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات