همزمان با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی آب‌بهای بخش خانگی از ابتدای مهرماه، در قبوض جدید ۳ بند به ۴ بند قبلی اضافه شده است.

 بر روی قبوض آب صادر شده که در آبان ماه توزیع شد و میزان بهای آب مصرفی تا مهر ماه سال جاری را نشان می دادند، مبلغ قبض آب را بر اساس ۴ پارامتر که عبارت بود از آب‌بها، مبلغ دفع فاضلاب، مالیات و سهم آبفای روستایی محاسبه شده بود. این رویه ای بود که از زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در آذرماه ۸۹ اجرایی شده بود و تا ماه گذشته ادامه داشت.

 

سه بند جدید به قبض آب اضافه شد+عکس

 

اما در قبوض آبی که در آذرماه توزیع شدند و میزان مصرف آب از مهر ماه به بعد را نشان می دادند، این پارامترها به ۷ پارامتر رسید. پارامتر آب‌بها به صورت گذشته باقی ماند. مبلغ دفع فاضلاب به کارمزد دفع فاضلاب تغییر نام داد. آبونمان آب و آبونمان فاضلاب به قبوض اضافه شد. مالیات و سهم آبفای روستایی نیز مثل گذشته باقی ماند. پارامتری به عنوان تبصره ۲ آب‌بها به قبوض آب اضافه شد.

 

سه بند جدید به قبض آب اضافه شد+عکسنحوه محاسبه قبوض آب بدین شرح است:

آب‌بها: مبنای محاسبه آب‌بهای هر مشترک در فرمول نهایی، "متوسط مصرف ماهانه مشترک" است که در "قیمت نسبت به مازاد" ضرب شده و از این حاصل ضرب، عددی ثابت که در فرمول از پیش تعیین شده وجود دارد، کسر می شود. پس از این برای محاسبه میزان هزینه قابل پرداخت مشترک، این عدد در ضریب شهر محل استفاده ضرب می شود.

 

در این رویه‌ی محاسبه، برای هر استان یک جدول مجزا تعریف شده که اعداد ثابت در این جداول متفاوت است. اما به صورت کلی مبلغ کل آب‌بها با این فرمول کلی قابل محاسبه است.

سه بند جدید به قبض آب اضافه شد+عکس

 

مبلغ کل آب‌بها در ضریب شهر محل استفاده ضرب می شود که به آن ضریب تعدیل شهری می گویند. این ضرایب از سوی شرکت آبفا اعلام می شود. به عنوان مثال ضریب تعدیل شهری برای شهر تهران عدد ۱.۳۲ است. این رقم برای سایر شهرها متفاوت است. برای برخی شهرها این ضریب زیر عدد یک و برای برخی شهرها بالای عدد یک است.

 

کارمزد دفع فاضلاب: به میزان ۷۰ درصد مبلغ کل آب‌بهای مصرفی محاسبه و تعیین می شود.

 

آبونمان آب و آبونمان فاضلاب: آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ۱۰ هزار ریال تعیین می شود. آبونمان فاضلاب نیز معادل آبونمان آب است.

 

مالیات: ۸ درصد صورت حساب نهایی به عنوان مالیات محاسبه می شود.

 

تبصره ۲ آب‌بها: معادل ۱۰ درصد آب‌بها به عنوان تبصره ۲ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری محاسبه می شود، این رقم در شهرهائی که طرح فاضلاب در حال مطالعه و یا اجرا است، از مشترکینی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند اخذ و صرف توسعه طرح های فاضلاب می شود.

 

سهم آبفای روستایی: به ازای هر مترمکعب مصرف آب، مبلغ یکصد (۱۵۰) ‌ریال به عنوان سهم آبفای روستایی محاسبه می شود.

منبع:تسنیم

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات