معاون امورحقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه در خصوص دلیل لزوم اجازه دادن آمریکا به فروشندگان هواپیما به ایران در دوران پسا برجام، اظهار داشت: تحریم خرید هواپیما مربوط به تحریم های اولیه امریکا می شود و برای خرید هواپیما آمریکایی ها در برجام تقبل کردند که مجوز فروش هواپیما را به هرکسی که بخواهد به ایران هواپیما بفروشد بدهند.

به گزارش لرستان خبر،‌ سید عباس عراقچی معاون امورحقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه در گفتگو با راه دانا، در پاسخ به این سوال که با لغو تحریم ها چرا شرکت های سازنده هواپیما از جمله ایرباس و بوئینگ باید از امریکا برای فروش هواپیما به ایران اجازه بگیرند؟ و به این دلیل تاکنون قرارداد نهایی فروش هواپیما بین دوطرف امضا نشده و برای امضای قرارداد نهایی باید منتظر اجازه امریکا باشیم، اظهار داشت: تحریم خرید هواپیما مربوط به تحریم های اولیه امریکا می شود و برای خرید هواپیما آمریکایی ها در برجام تقبل کردند که مجوز فروش هواپیما را به هرکسی که بخواهد به ایران هواپیما بفروشد بدهند و این کار را انجام داده اند و در آینده هم باید انجام بدهند.

 

وی با تایید اینکه برای خرید هواپیما نیاز به اجازه امریکا داریم، در پاسخ به اینکه چرا هنوز مجوز فروش هواپیما توسط امریکا صادر نشده است، گفت: من از جزئیات آن خبر ندارم اما طبق برجام باید این کار انجام شود.

 

معاون وزیر امورخارجه یادآور شد: غربی‌ها تحریم های سنگینی را بر ما وضع کرده بودند به این امید که بتوانند ما را فلج و زمینگیر کنند که در عرصه های مختلف مردم ایران اجازه ندادند که این اتفاق بیفتد و یکی از این عرصه ها صنعت هوانوردی بود که به همت کارمندان هما که با چنگ و دندان صنعت حمل و نقل هوایی کشور را سرپا نگه داشتند این باعث شد که ما بتوانیم در مذاکرات با قوت مذاکره کنیم و بتوانیم منافع ملت را تامین کنیم که یکی از این زمینه ها تامین هواپیما برای کشور بود که الحمدالله محقق شد.

 

معاون امورحقوقی وبین‌المللی وزارت امورخارجه تاکید کرد: عدم موفقت دشمن در تحریم ها خود علیه ایران ناشی از اتکا بر توانمندی های داخل کشور بود که موجب شد به دشمن اجازه ندهند در اهداف خودش در تحریم های اقتصادی موفق بشود.

 

بر اساس قوانین موجود، صادرات محصولاتی که بیش از 10 درصد از آنها در آمریکا تولید می‌شود نیازمند مجوز از مقامات آمریکایی است.

 

همچنین بر اساس یکی از بندهای برجام، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آمریکا ﻣﺘﻌﻬﺪ به ﺻﺎدرات، ﻓﺮوش، اﺟﺎره ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﺠﺎری اﻧﺤﺼﺎرا ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ به ایران می‌شود. همچنین آمریکا متعهد به ﺻﺎدرات، ﻓﺮوش، اﺟﺎره ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﺮای هواپیمای ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻌﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری، و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ‌ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر است.منبع:جهان

انتهای پیام/

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات