وزارت راه و شهرسازی با حضور شخص آخوندی و با توجه به تجربیات دوره قبلی وزارت وی توان عملیاتی و اجرایی ندارد و تنها در پی سیاستگذاری است؛ در دوره گذشته وزارت وی که آخوندی مدعی خلق ادبیات مسکن اجتماعی در ایران است نیز این نوع مسکن در دوره اقای عبدالعلی زاده وزیر بعدی مسکن شروع شد و آخوندی توان اجرای ان را نداشت؛ نیمه کاره بودن طرح مسکن مهر نیز نشان دیگری از عدم توانایی وی دارد

به گزارش لرستان خبر، سیاست مدنظر وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت اراضی دولتی، از طریق اعمال «نظام جدید قیمت‌گذاری زمین» به اجرا درمی‌آید.

براساس این مدل، هر نوع واگذاری عمده یا محدود اراضی دولتی، با لحاظ «ارزش اعتباری» زمین، انجام خواهد شد و «ارزش اعتباری» تابعی از دو مولفه «میزان جمعیت» و «سطح خدمات» مناطق شهری است.

این نوع واگذاری باعث می‌شود بازار زمین، به ناموازنه شدید جمعیت در شهرهای بزرگ و کوچک پایان دهد.

در حال حاضر، میانگین تراکم جمعیت در کشور،‌ ۴۶ نفر در کیلومتر مربع است؛

اما در تهران و البرز، میزان تراکم جمعیت، بیش‌از ۱۰ برابر و در برخی دیگر از استان‌ها، یک ششم میانگین کشوری است.

اینکه وزارت راه و شهرسازی بعد از ۳سال همچنان بر مدار سیاستگذاری روی کاغذ است و “مدل سیاستگذاری در حوزه زمینهای دولتی” را پیشنهاد میدهد، تنها دو دلیل میتواند داشته باشد

عباس آخوندی زمانیکه بر مصدر وزارت راه و شهرسازی تکیه زد، برنامه و مطالعه خاصی نداشته و پژوهشهای وی در حوزه سیاستگذاری زمین ۳سال طول کشیده است/هرچند وی در اوایل دهه هفتاد نیز وزیر بوده است و در سالیان گذشته نیز عضو شورای مرکزی نظام مهندسی!

وزارت راه و شهرسازی با حضور شخص آخوندی و با توجه به تجربیات دوره قبلی وزارت وی توان عملیاتی و اجرایی ندارد و تنها در پی سیاستگذاری است؛ در دوره گذشته وزارت وی که آخوندی مدعی خلق ادبیات مسکن اجتماعی در ایران است نیز این نوع مسکن در دوره اقای عبدالعلی زاده وزیر بعدی مسکن شروع شد و آخوندی توان اجرای ان را نداشت؛ نیمه کاره بودن طرح مسکن مهر نیز نشان دیگری از عدم توانایی وی دارد

و در پایان ذکر این نکته ضروریست که جناب آخوندی توضیح دهند مگر چقدر زمین دولتی در کلانشهرها بویژه تهران وجود دارد که ۳سال برای آن مطالعه کرده اند؟


منبع: مسیر آنلاین

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات