مقابله با زمین خواری و کوه خواری باعث شده تا به بهانه رعایت قانون مردم در گیرودار بورکراسی اداری معطل شوند اما ثروتمندان ویلاهای چند طبقه به راحتی می سازند.

به گزارش لرستان خبر، موضوع مقابله با زمین خواری، کوه خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی، بهانه ای شد تا عده ای از مسئولین، مردم را در بورکراسی اداری بچرخانند و موجبات نارضایتی آنها را فراهم کنند.

در همین راستا بر اساس مشاهدات خبرنگار ما عده ای از اهالی منطقه اوشان، فشم و میگون از عملکرد مسئولین منطقه خود و بی عدالتی در مقابله با زمین خواری، کوه خواری و تصرفات اراضی ملی ناراضی بوده و معتقدند مقابله با زمین خواری بهانه ای برای اذیت و آزاد مردم و چرخاندن آنها در بورکراسی اداری است.

در همین راستا یکی از اهالی این منطقه که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار افکار نیوز گفت: مسئولین به بهانه نظارت کامل و جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی، مانع ساخت و ساز مردم عادی در ملک های شخصی خود می شوند اما شاهد سبز شدن ویلا برج های چند طبقه در همین مناطق هستیم.

وی افزود: یکی از بهانه های مسئولین برای مردم منطقه ماده 148 قانون ساخت و ساز است که این ماده بر وسعت، میزان و مکان ملک و تعیین حدود آن تاکید دارد که به بهانه رعایت این ماده و گرفتن مجوز لازم در این زمینه، مردم باید ماهها در ادارات سرگردان باشند.

این شهروند گفت: مردم عادی برای ساخت یک واحد مسکونی مدتها باید از پله های ادارات مختلف از جمله شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و ... بالا و پائین بروند اما می بینیم هر روز از وسعت باغهای منطقه کم و بر تعداد ویلاهای آن افزوده می شود.

کوه خواری

 

وی اضافه کرد: متاسفانه قانون، سخت گیریها و معطل کردن برای گرفتن یک مجوز، فقط برای مردم عادی است نه برای ثروتمندان و باغ خواران!

همچنین یکی دیگر از اهالی این منطقه گفت: اگر بخواهیم موضوع مقابله با زمین خواری در منطقه را توصیف کنیم بهترین جمله این است « به نام زمین خواری به کام زمین خواران».

این فرد اهالی فشم گفت: ما برای ساخت یک واحد در ملک شخصی خود چندین ماه معطل مجوز لازم هستیم اما نمی دانیم افراد سود جو با کدام مجوز در کنار خیابان کوه را تصرف می کنند و بدون رعایت حریم جاده از دل کوه ساخت و ساز می کنند.

وی افزود: تعجب بر انگیز است چگونه این افراد ظرف یک مدت کوتاه در کنار جاده و با برداشتن سنگ های کوه، یک ساختمان شیک می سازند اما ما برای ساخت یک واحد در ملک شخصی خود باید ماهها معطل بمانیم.

این فرد گفت: عملکرد مسئولین منطقه و بی عدالتی در اعمال قانون، نه تنها موجب نارضایتی مردم شده بلکه باعث شده تا عده ای به پارتی بازی و انجام برخی کارهای دیگر برای پیشبرد کار خود، اقدام کنند.

این شهروند فشمی تصریح کرد: متاسفانه مقابله با زمین خواری بهانه ای شد تا عده ای در این زمینه به حق خود نرسیده و عده ای با سوء استفاده به اقدامات غیر قانونی دست بزنند.


منبع: افکارنیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات