دولتی که مهمترین پایگاه رای خود را بر روی وعده های اقتصادی بدست آورد به هیچکدام از وعده های داده شده در زمینه اقتصادی جامعه عمل نپوشاند و در سال پایانی دولت که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم هیچکدام از آن دو در این روزها حال و هوای خوشی ندارند!

به گزارش لرستان خبر، نگاهی به مهمترین بخش وعده های دولت یعنی چرخش زندگی مردم بر اساس اقتصادی پویا و بالنده در سال پایانی طبیعی ترین حق مردم است که بایداز آن اطلاع داشته باشند.

بنا بر این گزارش دولتی که مهمترین پایگاه رای خود را بر روی وعده های اقتصادی بدست آورد به هیچکدام از وعده های داده شده در زمینه اقتصادی جامعه عمل نپوشاند و در سال پایانی دولت که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم هیچکدام از آن دو در این روزها حال و هوای خوشی ندارند!

ابتدا به بخشی از وعده های رییس جمهور در هنگامه تبلیغات انتخاباتی توجه نمایید:

**اساس برنامه‌ اقتصادی من، بر دو محور تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت است، مهمترین اقدام برای افزایش ثروت ملی بهبود فضای کسب و کار و رونق در تولید است. 9 خرداد 92 شبکه یک جام جم

**روی آوردن به مسیر واردات بزرگترین بی‌عدالتی است. یعنی عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و بر مقدار واردات بکاهیم.

10خرداد92 اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری

**سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد؛ باید یادمان باشد کشور توسعه می خواهد؛ ما برای بمب که هسته ای نمی خواهیم، به دنبال توسعه ایم و اگر دنبال توسعه هستیم باید درست رفتار کنیم و این بسیار تدبیر می خواهد.

16 خرداد 92 برنامه تلوزیونی

به گزارش خبرنگار ما با یک نگاه تیز بین می توان دریافت که هیچکدام از این تعهدات ریاست محترم جمهور به مردم محقق نشده است به عنوان نمونه در این خصوص می توان گفت:

اولا، دولت در پرداخت یارانه به ثروتمندان همچنان اصرار دارد و معلوم نیست با توجه به این نکته که در برنامه بودجه امسال که مجلس به دولت تکلیف کرده بود یارانه سه دهک ثروتمند را قطع نماید دولت در لایحه جدید برای ترمیم برنامه باز پرداخت یارانه به این سه دهک را از خواستار شده است و معلوم نیست چرا نمی خواهد بر اساس وعده خود توزیع ثروت را بر اساس عدالت در بین مردم تقسیم نماید.

ثانیا، براساس گزارش مرکز آمار، واردات کشورمان فقط در 2 سال اول دولت یازدهم معادل 4 سال دولت دهم بوده است. مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت‌شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- مجموع  واردات کشور در سال‌های 1392 و 1393 را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (1388 تا 1391) مجموع واردات کشور 270.9 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات 4 ساله دولت دهم 7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با این حال باید دید آیا با این ارقام دولت می خواهد رونق کسب و کار را به بازار ایران برگرداند. و این موارد تنها نمونه ای از اوضاع اقتصاد کشور در سال پایانی دولت یازدهم می باشد.

و در آخر باید به دولت محترم یادآور شد که با این اوضاعی که در کارنامه اقتصادی دولت در جریان است همانطور که از 9 هزار سانتریفیوژی که در سال 92 می چرخید و الان به حدود نصف کاهش یافته است به مانند همان بسیاری از کارخانه ها همچون ارج و صنایع لبنی و... یا ورشکست شده اند و یا در حال ورشکستگی می باشند و هیچکدام از آنها این روزها حال و هوای خوشی ندارند.

منبع: عصرامروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات