در این دولت شاهد پرداخت حقوق های نجومی به مدیران هستیم که باعث به وجود آمدن یک تضاد در ذهن مردم شده است. اگر دولت بتواند حقوق و مزایای اضافی که مدیران غیر قانونی برای خود در نظر گرفته اند را به صندوق دولت برگرداند کار مهمی کرده است ولی اگر برخوردی صورت نگرفته باشد حتما این برای دولت مشکل آفرین خواهد شد.

به گزارش لرستان خبر، ابراهیم نکو کارشناس مسائل اقتصادی گفت:دولت سابق کارهای خوبی مثل هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر را ابداع کرد ولی به دلیل اینکه اجرایی شدن این پروژه ها همراه با کاستی هایی بود امروزه تبدیل به مشکلاتی شده است. برای مثال در خصوص یارانه های نقدی مردم آن را یک حق مسلم می دانند که در خرج روزانه از آن استفاده می کنند و اگر دولت آن را قطع کند به مشکل بر می خورد. دولت در ابتدا باید هرچه سریعتر کسانی که نیازی به یارانه ندارند را شناسایی کند و یارانه این افراد را قطع کند اما یک تعداد قابل توجهی به یارانه نیاز دارند. از سوی دیگر با توجه به مشکلات موجود در پرداخت یارانه ها اما بسیاری از مردم در این دولت شاهد پرداخت حقوق های نجومی به مدیران هستند که باعث به وجود آمدن یک تضاد در ذهن مردم شده است .

وی خاطر نشان کرد: این حقوق های نجومی موضوع دردآوری است و متاسفانه هنوز این مبالغ به بعضی از مدیران پرداخت می شود که هنوز افشا نشده است. افشای فیش های حقوقی یک تبعات منفی با خود به همراه داشت که اگر جبران نشود ما شاهد بدبینی مردم به دولتمردان خواهیم بود. اینکه عده ای فیش های حقوقی شان نجومی بود جای هیچ توجیه برای دولتمردان نمی گذارد و باید پاسخگو باشند و از طرفی اگر در دولت قبلی نیز این قبیل دست درازی ها به بیت المال بوده است چرا باید در این دولت هم وجود داشته باشد؟ دولت باید به این قبیل سئوالها پاسخ دهد و با این پاسخ که این فسادها ریشه در دولت قبلی دارد اشتباه خودش را توجیه نکند.

نکو در خصوص افشای فیش های حقوقی و تعارض ان با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه ها گفت: فاش شدن بعضی فیش های حقوقی هم آثار مثبت داشت هم آثار منفی. اثر مثبت این بود که مردم احساس کردند اراده ای شکل گرفته است برای برخورد با دست درازان به بیت المال. اما تبعات منفی هم وجود دارد و مردم هنوز آن اراده را نمی بینند که دولت به جد وارد برخورد با این افراد شود و متخلفان را تنبیه کند.از تبعات منفی دیگرش این بود که رقم حقوق های دریافتی طبقات پایین نیز پایین است به طوری که حقوقشان از زیر یک میلیون تا حداکثر به دو میلیون تومان در ماه می رسد.

کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: قبل از افشای فیش های حقوقی مردم فکر نمی کردند شخصی ده میلیون در ماه دریافتی داشته باشد و متاسفانه افشای فیش ها به همین مبالغ حقوق رسمیت داده است و به طور خاصی برای مردم جاافتاده است که شخصی ممکن است در ماه ده میلیون تومان حقوق دریافت نماید. ما باید یک حداقلی و حداکثری در حقوق ها داشته باشیم تا افراد احساس رنجشی نداشته باشند.

وی در پایان افزود: من امیدوارم دولت برای آنکه در انتخابات بتواند پاسخگوی سئوالات متعدد مردم باشد در رابطه با فیش های حقوقی گزارشی را داشته باشد و در آن توضیح دهد که چه برخوردهایی با افراد و مدیران با حقوق های نجومی داشته است. اگر دولت بتواند حقوق و مزایای اضافی که مدیران، غیر قانونی برای خود در نظر گرفته اند را به صندوق دولت برگرداند کار مهمی کرده است ولی اگر برخوردی صورت نگرفته باشد حتما این برای دولت مشکل آفرین خواهد شد.

منبع: شمانیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات