پرونده ای از حیف و میل بانک سرمایه/

اخیرا اسنادی در اختیار سایت عصر امروز قرار گرفته است که نشان می دهد در یک فقره فقط بیش از 200 میلیارد تومان از طریق بانک سرمایه که زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد به بانک سرمایه و این صندوق خسارت وارد شده است.

به گزارش لرستان خبر، صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به قشر فرهیخته می باشد متاسفانه زیر مجموعه هایش با تبانی عجیب خسارات هنگفتی به اموال مردم وارد آورده اند.

بنا بر این گزارش اخیرا اسنادی در اختیار سایت عصر امروز قرار گرفته است که نشان می دهد در یک فقره فقط بیش از 200 میلیارد تومان از طریق بانک سرمایه که زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد به بانک سرمایه و این صندوق خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار ما در این اسناد اشاره شده است که بانک سرمایه با کارشناسی غیر واقعی ملکی را به مساحت 23910 متر مربع که حدودا مبلغ 48 میلیارد تومان ارزش داشته از طریق تهاتر با بدهی چهار شرکت که مبلغ 272 میلیارد تومانی بدهکار بوده اند به دست آورده است که در این یک فقره بیش از 200 میلیارد تومان به بانک خسارت وارد شده است.

بنا بر این اسناد، و به تایید کارشناس رسمی قیمت واقعی این ملک که در منطقه لواسانات تهران می باشد حدود 48 میلیارد تومان بوده است و معلوم نیست به چه دلیلی بانک سرمایه این کارشناسی را قبول نکرده و کارشناسان دیگری تنها دو روز بعد از ارائه کارشناسی اول و در تاریخ 94/4/31 با کارشناسی مجدد و بدون هیچ توضیحی نسبت به تفاوت قیمت با کارشناسی اول قیمت آن را 272 میلیارد تومان اعلام می نمایند و مدیر عامل وقت بانک سرمایه که عضو هیت مدیره نیز بوده آن را قبول می نماید و دستور تهاتر آن را بدون توجه به واقعیات و منافع بانک و سپرده گذاران آن صادر می نماید.

به گزارش عصر امروز در این پرونده اتفاقات دیگری نیز روی داده است که علاوه بر خسارات ایجاد شده خسارات دیگری نیز به منافع سرمایه گذاران بانک ایجاد شده است که بعلت طولانی شدن از ذکر آن خودداری می نماییم.

لذا از اینجا معلوم می شود که چرا متاسفانه با توجه به اینکه وزیر آموزش پرورش از سوی مجلس استیضاح شده بود و در خصوص اتفاقات روی داده در صندوق فرهنگیان باید به وکلای ملت پاسخ می داد یکدفع از سوی ریاست محترم جمهور عزل می شود و به نظر بسیاری از نمایندگان گمان می رود که بخاطر افشا نشدن پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان این اتفاق روی داده است.

منبع: عصرامروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات