در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به تعداد۹۲۱ هزارو۳۸۰ دستگاه انواع خودرو توسط خودرو سازان داخلی کشورمان تولید شده است.

  در این مدت تولید خودروهای سواری نیز بالغ بر۷۸۸ هزار و۳۹۰ دستگاه رسیده است. طی ۱۲ ماهه سال گذشته تولید وانت به تعداد۱۱۵ هزارو۵۴۵ دستگاه، کامیون ۱۶ هزارو۳۹۰ دستگاه، اتوبوس ۹۰۴ دستگاه و مینی بوس به تعداد۱۵۱ دستگاه تولید شده است.

در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری « پراید نسیم و صبا» به تعداد ۲۵۹ هزارو ۱۸ دستگاه، « سمند» به تعداد ۱۱۰ هزارو ۴۸۰ دستگاه، « پژو ۴۰۵» بالغ بر۱۰۴ هزارو۳۱۴ دستگاه، « تندر۹۰» به تعداد۷۷ هزارو۴۱۶ دستگاه، « پژو پارس» به تعداد ۶۰ هزارو۳۵۷ دستگاه، « محصولات رنو» به تعداد۵۵هزارو۹۷۹ دستگاه، « MVM» به تعداد ۴۴ هزارو۸۶۴ دستگاه، « پژو ۲۰۶» به تعداد ۲۷هزارو۸۱۹ دستگاه، « تیبا» به تعداد۲۱ هزارو۹۹۱ دستگاه، « مگان» بالغ بر۱۲هزارو ۸۹۴ دستگاه و « رانا» به تعداد۱۲ هزارو ۳۲۱ دستگاه تولید شده است.

همچنین در ۱۲ ماهه سال گذشته ؛ « سوزوکی» به تعداد۲ هزارو۱۳۷ دستگاه، انواع « مزدا» بالغ بریک هزارو۷۸۸ دستگاه، « پژو۲۰۷» به تعداد یک هزارو۸۴۹ دستگاه، « تینا» یک هزارو۲۸۲ دستگاه و « ماکسیما» به تعداد۶۴۳دستگاه تولید شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات