گرانی به روزنامه ها هم رسید

در سالی که گذشت، گرانی کاغذ قیمت روزنامه ها را بالا برد. بعضی از روزنامه ها مثل همشهری مجبور شدند در میانه سال ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و بعضی دیگر، مثل اطلاعات با حذف صفحات لایی و ضمیمه آگهی ها، این افزایش قیمت را جبران کردند.

روزنامه کیهان با افزایش قیمت ۶۰درصدی اش اولین روزنامه ای است که در سال جدید قیمت فروش را بالا برده و از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان رسانده است. رقمی که حالا در بین روزنامه های عمومی کشور، « میانه» به حساب می آید اما تا پیش از حذف یارانه کاغذ، می توانست رقم فروش یک مجله ۶۴صفحه ای باشد.

یارانه کاغذ از سال ۸۷ قطع شد و بعد از آن نشریات مجبور به خرید کاغذ با ارز آزاد شدند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در آن زمان دلیل قطع یارانه کاغذ را بند « ز» ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت که بر اساس این ماده قانونی شورای اقتصاد، دیگر کاغذ دولتی وارد نمی شود.

تا پیش از جهش بلند قیمت دلار در سال ۹۰ تامین هزینه های کاغذ با ارز آزاد وضعیت نشریات را بحرانی نکرده بود اما حالا در شرایطی که نشریات مجبور به معامله کاغذ با ارز ۳هزار تومانی هستند، بالا بردن قیمت و کم کردن صفحات تنها گزینه پیش روی آنها است.

در حال حاضر حداقل قیمتی که برای یک روزنامه می توانید بپردازید، ۲۰۰ تومان است و حداکثر آن به ۱۰۰۰تومان می رسد. در این بین روزنامه های ۳۰۰،۴۰۰،۵۰۰ و ۷۰۰ تومانی هم هستند که البته تعداد آنها انگشت شمار است.

در حال حاضر، برای خرید یک روزنامه ۲۰۰ تومانی باید از میان روزنامه های اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی، خورشید و جوان یکی را انتخاب کنید که البته ایران با ۳۲ صفحه حجیم ترین آنها است و بقیه روزنامه های این رده قیمتی ۱۶ صفحه دارند.

در بین روزنامه های ۳۰۰ تومانی، انتخاب شما یکی از روزنامه های همشهری با ۲۰ صفحه اصلی و ۸صفحه ضمیمه و جام جم با ۲۰ صفحه و ۸ تا ۱۶ صفحه ضمیمه خواهد بود و در بین ۵۰۰ تومانی ها، می توانید یکی از روزنامه های کیهان، دنیای اقتصاد، هفت صبح، تهران امروز و خراسان را انتخاب کنید. پرصفحه ترین این روزنامه ها دنیای اقتصاد ۳۲ صفحه ای است و کم صفحه ترین شان کیهان با ۱۲ صفحه است.

در میان روزنامه های ۱۰۰۰ تومانی اما گزینه هایی مثل شرق، آرمان، اعتماد، شهروند، قانون، بهار و آفتاب یزد پیش روی روزنامه خوان ها است که البته تمام آن ها ۱۶ صفحه ای هستند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات